Propozycja

Jak mogę się dowiedzieć czy przesłana do kontrahenta e-faktura została odebrana?

Przesyłane kontrahentowi e-faktury zawierają 64 bajtowy niepowtarzalny klucz identyfikujący jednoznacznie wystawcę i dokument. Klient odczytując dokument musi wywołać system bizin.pl co powoduje natychmiastową rejestrację takiego zdarzenia.


Lista zdarzeń dotycząca wybranego dokumentu sprzedażowego jest dostępna w systemie w oknie "Korespondencja z Kontrahentem".

potwierdzenie
Rejestrowanych jest kilka parametrów umożliwiających późniejsze udowodnienie odczytania dokumentu przez kontrahenta. Najważniejszymi parametrami są oczywiście adres IP i czas odczytu ale równie pomocna może być informacja o przeglądarce internetowej czy systemie operacyjnym.

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl