Propozycja

Czy mogę wysyłać efaktury z własnego konta email?

Sposób I

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu aby wysyłał e-faktury przy pomocy dowolnego konta email. 

 
Aby wykonać taką konfigurację należy przejść do "Moje konto" -> "Konfiguracja". Następnie w grupie "Komunikacja" zaznaczamy "Wysyłaj dokumenty i informacje z własnej skrzynki pocztowej"

Po zaznaczeniu pozostaje tylko podanie odpowiednich parametrów serwera SMTP. 

Uwaga! 
Jeśli nie znasz ustawień swojego konta skontaktuj się z administratorem twojej skrzynki pocztowej.

Konfiguracja poczty Gmail

W pierwszej kolejności logujemy się na swoją pocztę Gmail. Następnie wciskamy przycisk „Zarządzaj kontem Google”

Następnie w zakładce Bezpieczeństwo wybieramy panel Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji a następnie Włącz dostęp (niezalecane).

W oknie „Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje” wciskamy przycisk, tak aby pojawił się napis „Włączone”.

Następnie logujemy się do swojego konta w systemie Bizin.pl. Wybieramy „Moje konto” -> „Konfiguracja” i w zakładce „Komunikacja” uzupełniamy informacje zgodnie z poniższym zdjęciem (w okienkach login i hasło użytkownika podajemy swój login i hasło którym logujemy się do poczty Gmail).

Uwaga! 
Jeżeli podczas próby wysłania dokumentu pojawi się błąd przedstawiony na poniższym zdjęciu, należy wówczas wejść w zakreślony link internetowy.


Otworzy się strona na której w „Kroku 2. Wypróbuj te sposoby rozwiązywania problemów” należy kliknąć podany link (patrz zdjęcie).

Po kliknięciu w link: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha otworzy się strona „Zezwalaj na dostęp do swojego konta Google” na której należy wcisnąć przycisk „Dalej”. Konto zostało w pełni skonfigurowane. 

Poprawnie wysłany dokument za pomocą poczty Gmail.com bezpośrednio z systemu Bizin.pl.

Konfiguracja poczty WP

Jeżeli pomimo poprawnej konfiguracji poczty dostajemy komunikat: Failed to authenticate on SMTP server with username moja_skrzynka_pocztowa@wp.pl using 2 possible authenticators należy sprawdzić czy nie jest wyłączony dostęp do skrzynki za pomocą programów pocztowych.

W tym celu należy wejść na stronę: https://poczta.wp.pl, wybrać zakładkę: "Opcję" a następnie w zakładce: "Ogólne" i grupie: "Programy pocztowe" włączyć opcje: "Dostęp przez IMAP"

Sposób II

Drugim sposobem jest przesłanie za pomocą własnego programu pocztowego specjalnie wygenerowanego przez aplikację linka.

Przydatne linki:

Opinie naszych klientów

43 010
zadowolonych
klientów

BizIn.pl