Propozycja

Co to są produkty rolne i usługi rolnicze?

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Co to są produkty rolne i usługi rolnicze? Otóż:

  • przez produkty rolne, zgodnie z art.2 pkt.20 ustawy o VAT, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim,
  • natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy o VAT , rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Za pomocą systemu BizIn prosto, szybko i za darmo wystawisz rachunek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Jak wystawić rachunek w systemie BizIn?

Kto jest rolnikiem ryczałtowym?

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl