Promocja

Sprzedaż detaliczna i rabaty

System BizIn umożliwia szybką sprzedaż towarów znajdujących się na magazynie bez konieczności pamiętania jaka jest cena sprzedaży poszczególnych pozycji z asortymentu na magazynie. Umożliwia to mechanizm cen detalicznych w kartotece towarowej oraz rabatów przypisanych do poszczególnych kontrahentów. Mechanizm ten uzupełnia domyślny w systemie sposób sprzedaży, który do cen zakupu nalicza wskazaną podczas sprzedaży marżę.

Konfiguracja i używanie

Domyślny wybór metody obliczania sprzedaży znajduje się w konfiguratorze podmiotu dostępnym w systemie w miejscu: "moje konto" -> "Konfiguracja" -> "Domyślny typ obliczania cen sprzedaży"

Podczas wystawiania dokumentu możemy również zdecydować w jakim trybie będzie następowała sprzedaż. W tym celu w widoku edycji dokumentu w polu wyboru znajdującym się poniżej listy pozycji możemy zmienić tryb.

Aktualnie wybrany tryb prezentowany jest również w widoku wyszukiwarki towarów i usług dostępnej po kliknięciu przycisku "+ magazyn" lub "+ wzorzec usług"

 Mechanizm ten oczywiście może być stosowany przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, co znacząco przyśpiesza proces sprzedaży

Całość, uzupełnia możliwość konfiguracji typu cen detalicznych jakie podajemy w systemie (netto czy brutto). Parametr ten, jak i wszystkie inne można ustawić w systemie w miejscu: "moje konto" -> "Konfiguracja" -> "Typ ceny detalicznej"

Uwaga. Parametr ten definiuje również czy rabat będzie obliczany od ceny netto czy brutto, co może mieć znaczenie podczas obliczania ceny sprzedaży. Jeżeli cena jest liczona na podstawie wartości brutto, to wyliczana jest najpierw wartość brutto a potem netto (pomniejszone o VAT) Oczywiście zawsze po zadziałaniu automatu i obliczeniu ceny, można w widoku edycji dokumentu nanieść dowolne poprawki.

Mechanizm rabatów i marż w słowniku usług

Jeśli chcemy aby ceny wprowadzane w słowniku usług również podlegały mechanizmowi rabatowemu lub marżowemu należy ustawić odpowiedni parametr w systemie w miejscu: "moje konto" -> "Konfiguracja" -> "Aktywuj mechanizm rabatów i marż w słowniku usług"

Po wyłączeniu tej opcji system po wciśnięciu przycisku "+wzorzec usługi" podczas sprzedaży będzie prezentował ceny z uwzględnionym rabatem lub marzą podatną w dokumencie.

Mechanizm rabatów i marż w pozycjach typu "dowolny wpis"

Jeśli chcemy aby ceny wprowadzane podczas dodawania dowolnego wpisu również podlegały mechanizmowi rabatowemu lub marżowemu należy ustawić odpowiedni parametr w systemie w miejscu: "moje konto" -> "Konfiguracja" -> "Aktywuj mechanizm rabatów i marż w pozycjach typu "dowolny wpis".

Po włączeniu tej funkcji system umożliwi przeliczenie pozycji dodanej za pomocą "dowolnego wpisu" po wciśnięciu przycisku "przelicz"

Opinie naszych klientów

36 254
zadowolonych
klientów

BizIn.pl