Propozycja

Zwrot podatku VAT - to warto wiedzieć

01 kwiecień 2020, 15:06 Środa
Zwrot podatku VAT - to warto wiedzieć limit_size

Czynni podatnicy VAT którzy posiadają nadwyżkę podatku VAT od zakupów względem podatku VAT od sprzedaży po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o jego zwrot. W dzisiejszym artykule w BizIn.pl wyjaśniamy jakie uprawnienia posiadają podatnicy VAT i jak mogą starać się o zwrot podatku.


Obowiązki podatników VAT

Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą składać miesięcznie lub kwartalnie deklaracje VAT  za każdy okres rozliczeniowy i płacić podatek z nich wynikający. Dodatkowo zobowiązani są także do dostarczania pliku JPK w okresach miesięcznych. Dodatkowo w razie wystąpienia czynności takich jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) lub sprzedaż usług do Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest ich nabywca, przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE muszą składać odpowiednią informację podsumowującą VAT-UE.

W celu ustalenia podatku VAT do zapłaty należy od wartości podatku należnego (VAT od sprzedaży) odjąć wartość podatku naliczonego (VAT od zakupów). Różnica stanowi kwotę do wpłaty na odpowiednie konto bankowe.
W ostatnim czasie zwiększyła się liczba obowiązków przedsiębiorców, a do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów na białej liście     
  • obowiązkowy split payment dla transakcji powyżej 15 000 zł

Uprawnienia podatników VAT

Do jednego z najważniejszych uprawnień czynnych podatników VAT należy możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Odliczenie podatku VAT od dokonywanych zakupów jest możliwe pod warunkiem, że nabyte towary lub usługi będą wykorzystywane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Należy również pamiętać, że prawo do odliczenia VAT przysługuje nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury.
Jeżeli VAT odliczony od zakupów jest większy niż VAT należny wynikający z faktur sprzedaży, to w takiej sytuacji czynny podatnik VAT może zdecydować się na przeniesienie nadpłaty na kolejny okres rozliczeniowy lub wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT.

Warunki zwrotu VAT na nowych zasadach

Podstawą otrzymania zwrotu podatku VAT jest złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której podatnik ubiega się o zwrot tego podatku w określonym terminie. Zwrot podatku VAT może być łatwiejszy i szybszy jeżeli podatnik zdecyduje się na wnioskowanie o niego na rachunek VAT. Zwrot VAT podatku na nowych zasadach, czyli na rachunek VAT, nie wymaga od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych wymagań. Przedsiębiorcy oczekujący na zwrot podatku na rachunek VAT mają zagwarantowane szybkie uzyskanie środków pieniężnych, ponieważ ten szczególny rodzaj zwrotu VAT wiąże się z brakiem możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jak ubiegać się o zwrot podatku na rachunek VAT

Wniosek o zwrot VAT na rachunek VAT należy złożyć wraz z deklaracją VAT. Trzeba wówczas zaznaczyć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycję 68 „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)”. Nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku o zwrot VAT na rachunek VAT, skuteczne jest zaznaczenie odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT-7/VAT7K.

Czy warto skorzystać z nowej opcji zwrotu VAT?


Warunki zwrotu VAT na nowych zasadach są łatwiejsze do spełnienia niż w przypadku wnioskowania o przyspieszony zwrot podatku w terminie 25 dni na tradycyjny rachunek przedsiębiorcy. Podatnik ubiegający się o przyspieszony zwrot podatku, musi spełnić szereg wymogów określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Skorzystanie z opcji zwrotu podatku VAT na rachunek VAT jest szybkie, mniej skomplikowane i dostępne dla każdego przedsiębiorcy, jednak z drugiej strony trzeba liczyć się z ograniczeniem możliwości przeznaczenia zwróconych środków pieniężnych. Z konta VAT można zapłacić jedynie zobowiązania z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, składki ZUS, podatek akcyzowy, należności celne oraz podatek VAT wynikający z faktur zakupu, na rachunek VAT sprzedawcy. Decyzja, w jakim trybie przedsiębiorca wnioskuje o zwrot nadwyżki VAT, należy do samego podatnika, dlatego warto przeanalizować dostępne opcje w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT.

Opinie naszych klientów

41 865
zadowolonych
klientów

BizIn.pl