Propozycja

Jaka jest różnica między osobą fizyczną a osobą prawną?

23 luty 2022, 14:05 Środa
Jaka jest różnica między osobą fizyczną a osobą prawną? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Określenia osoba fizyczna oraz osoba prawna używane są bardzo często. Nie każdy dokładnie wie co one oznaczają, zatem w dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć co oznaczają te dwa określenia oraz jaka jest między nimi różnica.

Kim jest osoba fizyczna 

Osobą fizyczną jest każdy żyjący człowiek, bez względu na wiek czy płeć. Z kodeksu cywilnego wynika, że osoba fizyczna ma:

 • Zdolność prawną od chwili urodzenia czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków której nie można się zrzec
 • Zdolność do czynności prawnych czyli możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań 
 • Osoba fizyczna uzyskuje najpierw ograniczoną, a następnie pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba prawna 

Osoba prawna to jeden z rodzajów podmiotów występujących w prawie cywilnym. W kodeksie cywilnym można przeczytać, że osobami prawnymi są:

 • Skarb Państwa
 • Jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną

Do najczęściej spotykanych osób prawnych poza Skarbem Państwa należą:

 • Spółki – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwa państwowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Banki
 • Spółdzielnie
 • Stowarzyszenia
 • Kościoły
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Osoba fizyczna i osoba prawna – różnice

Różnica między osobami fizycznymi a prawnymi dotyczy m.in. momentu, w którym zyskują one zdolność prawną. W przypadku osób fizycznych chwilą tą jest moment narodzin. W przypadku osób prawnych zdolności prawna nabywana jest w momencie powstania.

Kiedy i jak osoba prawna uzyskuje zdolność do czynności prawnych

Różnica między osobą fizyczną a osobą prawną odnosi się także do momentu nabycia zdolności do czynności prawnych. Dla osób fizycznych charakterystyczne jest stopniowe nabywanie zdolności do czynności prawnych. Osoby prawne nabywają zdolność do czynności prawnych z chwilą wpisu do właściwego rejestru np. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Zawsze jest to pełna zdolność do czynności prawnych.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

W prawie cywilnym funkcjonuje też trzecia kategoria podmiotów, czyli jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie zalicza się ich ani do osób fizycznych, ani do osób prawnych. 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są określane jako ułomne osoby prawne. Przykładami takich jednostek są m.in.:

 • Spółki osobowe (np. spółka jawna)
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Spółki kapitałowe w organizacji (np. spółka z o.o. w organizacji)

W praktyce jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą nabywać zarówno prawa, jak i zobowiązania.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl