Propozycja

Zmiany w limicie małego podatnika od 1 stycznia 2023 roku

11 sierpień 2022, 14:22 Czwartek
Zmiany w limicie małego podatnika od 1 stycznia 2023 roku limit_size

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zwiększeniu ulegnie limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Zmiana ta wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie od początku 2023 roku.

Limit małego podatnika VAT w 2023 roku

Aktualnie w Polsce limit dla małego podatnika VAT wynosi 1,2 mln euro, natomiast art. 167a dyrektywy VAT daje możliwość podwyższenia tego limitu do 2 000 000 euro. Ministerstwo Finansów zdecydowało się zatem wprowadzić do polskiej ustawy o VAT maksymalny limitu 2 mln euro.

Podwyższenie limitu małego podatnika VAT spowoduje zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.
Limit małego podatnika VAT na 2023 rok w złotówkach będzie można obliczyć 1 października 2022 roku. Limit ten wyrażony w euro przelicza się na złote zgodnie ze średnim kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

44 314
zadowolonych
klientów

BizIn.pl