Propozycja

VAT-26 - nowy wzór deklaracji

19 sierpień 2021, 14:57 Czwartek
VAT-26 - nowy wzór deklaracji limit_size

Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia dotyczącego SLIM VAT 2, zmianie ulegnie deklaracja VAT-26, która służy do zgłaszania samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Kto musi składać VAT-26

Deklarację VAT-26 składają podatnicy, którzy zamierzają odliczyć pełną wartość VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych. Do obowiązków, które muszą dopełnić, należy:

  • dokonanie zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • sporządzenie i wprowadzenie do obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa regulaminu użytkowania pojazdów w firmie

Aktualnie formularz VAT-26 należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem podlegającym zgłoszeniu. Niezłożenie formularza w terminie powoduje, że podatnik nie może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z tym pojazdem przed wskazanym terminem.

Nowy wzór VAT

Według założeń nowe przepisy mają wydłużyć termin na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Ponadto informacja ma być składana nie później niż termin złożenia JPK_V7 za dany miesiąc (również w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie). Natomiast na złożenie aktualizacji VAT-26 podatnik będzie miał czas do końca miesiąca, w którym dokonano przeznaczenia pojazdu. Obecnie aktualizację należy zrealizować przed tą zmianą.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 października 2021 roku. Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacja ma być jednak stosowana dla wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Opinie naszych klientów

40 714
zadowolonych
klientów

BizIn.pl