Propozycja

Pominięcie faktury zakupu w pliku JPK V7 - skutki prawne

18 listopad 2022, 13:38 Piątek
Pominięcie faktury zakupu w pliku JPK V7 - skutki prawne limit_size

Podatnicy składający comiesięczne pliki JPK V7 zobowiązani są do wykazywania w nich wszystkich dokonanych transakcji sprzedaży oraz transakcji zakupu jeżeli odliczają podatek VAT.  Co grozi za brak ujęcia faktury zakupu w pliku JPK V7? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

JPK V7 - zakupy

Plik JPK V7 składają czynni podatnicy VAT w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Na podstawie danych zawartych w JPK V7 można określić kwotę podatku VAT od zakupów podlegającą odliczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące faktur zakupu ujmuje się w części ewidencyjnej pliku JPK V7, natomiast w części deklaracyjnej wykazuje się tylko kwotę podatku VAT, która powinna wynikać z części ewidencyjnej pliku.
Istotne jest zatem aby w przypadku rozliczeń kwartalnych pamiętać, że części ewidencyjne poszczególnych miesięcy danego kwartału powinny być po podsumowaniu spójne z kwotą wykazaną w części deklaracyjnej za cały kwartał. 

W ewidencji VAT zakupu dla celów podatku VAT naliczonego umieszcza się m.in.:

 • zakupy krajowe – dobrowolne odliczenie VAT
 • zakupy zagraniczne – obowiązek wykazania w pliku JPK V7, jeśli dokonywany jest import usług, uproszczony import towarów czy WNT po stronie sprzedaży, a po stronie nabycia następuje dobrowolne odliczenie VAT, aby transakcja była neutralna podatkowo

Wraz z plikiem JPK V7 wydane zostały objaśnienia, jak należy uzupełnić w nim dane. Są one załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. 
Wynika z nich, że w zakresie danych wymaganych do obliczenia podatku naliczonego podatnik powinien wykazywać jedynie wartość towarów i usług oraz podatek naliczony wraz z korektami w kwocie możliwej do odliczenia.
W ewidencji prowadzonej dla celów VAT należy zawierać dane dotyczące m.in.:

 • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego
 • kontrahentów
 • dowodów sprzedaży i zakupów

Pominięcie zakupu - skutki

Podatnik, który nie zawrze faktury zakupu w pliku JPK V7, ma kilka rozwiązań do których należą: 

 • jeśli faktura nie zawiera podatku VAT do odliczenia, to nie ujmuje jej w pliku JPK V7
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK V7, wówczas podatnik może dokonać odliczenia bez korekty w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia kwartalnego lub jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia miesięcznego
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK V7 oraz w żadnym z omówionych w pkt 2, to wówczas jej ujęcie możliwe jest w drodze korekty pliku JPK V7 w podstawowym terminie w pliku JPK V7 

Brak ujęcia faktury zakupu w rejestrze VAT nie przynosi negatywnych konsekwencji. Odliczenie podatku VAT to prawo, a nie obowiązek przedsiębiorcy. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl