Propozycja

Jaka jest kwota limitu płatności gotówkowych?

12 październik 2021, 14:39 Wtorek
Jaka jest kwota limitu płatności gotówkowych? limit_size

Przedsiębiorcy dokonując transakcji gotówkowych, muszą uważać na limit tego typu transakcji. Ile wynosi limit? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Limit płatności gotówką

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

W związku z tym przedsiębiorców obowiązuje niższy limit płatności gotówką, który wynosi 15 000 złotych przy czym stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy. 

Jeżeli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, to limit ten nie ma zastosowania. Limit dotyczy również transakcji między przedsiębiorcą krajowym i zagranicznym. Jeśli więc kwota na fakturze wykazana została w walucie obcej, należy przeliczyć ją zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. W związku z tym, nawet jeśli z dostawcą została ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli więc łączna wartość transakcji przekracza 15 000 zł, to w celu ujęcia tego wydatku w kosztach nie może on zostać uregulowany gotówką.

Limit płatności gotówką - konsekwencje

Za nie stosowanie się do przestrzegania limitu płatności gotówką przewidziany został szereg konsekwencji. Zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15 000 zł opłacony gotówką, będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie również, gdy faktura kosztowa ma wartość powyżej 15 000 złotych, a została w połowie opłacona gotówką, a drugą połowę uregulowano przelewem z rachunku bankowego.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

44 872
zadowolonych
klientów

BizIn.pl