Propozycja

Jak wykazać fakturę uproszczoną w JPK_V7

07 maj 2021, 14:06 Piątek
Jak wykazać fakturę uproszczoną w JPK_V7 limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Faktura jest dokumentem, który potwierdza sprzedaż i nabycie produktu lub usługi. Stanowi najpopularniejszy dokument księgujący sprzedaż. W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów faktur, jednym z nich jest faktura uproszczona. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy czym dokładnie jest faktura uproszczona oraz w jaki sposób wykazywać ją w nowym JPK-V7.

Czym jest faktura uproszczona

Podstawowym dokumentem, który jest potwierdzeniem zawartej transakcji, a tym samym dowodem księgowym uprawniającym do odliczenia podatku VAT i będącym podstawą do wykazania sprzedaży, jest faktura VAT. Ustawodawca przewidział sytuacje, kiedy podatnik może wystawić tzw. fakturę uproszczoną.
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT podatnik może wystawić fakturę uproszczoną w przypadku gdy jednocześnie:

 • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro)
 • faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku

Faktura uproszczona musi zawierać dane takie jak:

 • data jej wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • kwotę należności ogółem

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej

Udokumentowana fakturą uproszczoną nie może być:

 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 • sprzedaż, dla której na fakturze nie jest podawany NIP nabywcy
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Oznacza to, że m.in. sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową lub podmioty zawierające transakcje z nabywcami z innego kraju UE nie wystawiają faktur uproszczonych.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Od stycznia 2020 roku sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • na paragonie został zamieszczony NIP nabywcy – w przypadku gdy nabywcą jest firma
 • na paragonie nie został zamieszczony NIP nabywcy – w przypadku gdy nabywcą jest konsument (osoba prywatna, nieprowadząca działalności)

Wystawienie faktury do paragonu bez zachowania powyższych zasad skutkuje nałożeniem sankcji na obie strony transakcji. Po stronie sprzedawcy powstaje dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% podatku VAT, który został wykazany na fakturze do paragonu. W konsekwencji sprzedawca zmuszony jest do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego. Natomiast gdy fakturą taką posłuży się nabywca, również i on zostanie ukarany sankcją 100%, w konsekwencji na gruncie podatku VAT transakcja będzie dla niego neutralna. 

Faktura uproszczona a JPK_V7

W związku z tym, że paragon z NIP, który dotyczy transakcji o wartości nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro, może zostać traktowany jak faktura uproszczona, nie należy wystawiać na jego podstawie faktur do paragonu. W przypadku takich paragonów należy je traktować jak zwykłą fakturę. Jeżeli zatem paragon fiskalny może zostać uznany za fakturę uproszczoną, do której nie wystawia się standardowej faktury, pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób sprzedaż taka powinna być wykazywana w rozbudowanej strukturze jednolitego pliku kontrolnego, jakim jest nowy JPK V7.

Zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w części ewidencyjnej JPK V7 przedsiębiorcy mają obowiązek wykazywać sprzedaż udokumentowaną fakturami uproszczonymi, czyli wystawionymi zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.  Minister Finansów, wychodząc naprzeciw podatnikom, wprowadził przepisy przejściowe, zgodnie z którymi paragony z NIP nabywców uznawane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane jako osobne pozycje w JPK V7 do 30 czerwca 2021 roku.  Oznacza to, że paragony fiskalne traktowane jak faktury uproszczone nie będą mogły być księgowane zbiorczo, jednym wpisem, razem ze zwykłymi paragonami fiskalnymi w formie okresowego raportu z kasy fiskalnej dopiero od 1 lipca 2021 roku.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl