Promocja

Jak rozliczyć podatek VAT od pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej

31 marzec 2020, 15:28 Wtorek
Jak rozliczyć podatek VAT od pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej limit_size

Zakup samochodu z państwa należącego do Unii Europejskiej stał się popularny wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to spowodowane faktem, że niejednokrotnie można znaleźć pojazd w korzystniejszej cenie niż w naszym kraju. Formalności związane z nabyciem samochodu z kraju UE znacznie różnią się od zakupu auta w Polsce. Jak zatem zgłosić i jak opodatkować taką transakcję?

Dokumentacja i formalności

Sprowadzając pojazd z kraju Unii Europejskiej, należy skompletować niezbędną dokumentację dotyczącą nabycia auta. To jakie dokumenty należy posiadać różni się od tego, czy samochód nabyliśmy od firmy czy od osoby fizycznej.

Firma występująca w roli sprzedawcy wystawia fakturę lub rachunek dokumentujący daną transakcję - warto zapytać o możliwość wystawienia faktury dwujęzycznej. Podstawą nabycia samochodu z innego kraju Wspólnoty jest umowa kupna-sprzedaży. Sporządzenie dwujęzycznej umowy ograniczy koszty związane z jej przetłumaczeniem na język polski. Dodatkowe dokumenty, jakie powinniśmy otrzymać od sprzedawcy niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba prywatna to: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający wyrejestrowanie (o ile zostało dokonane przed sprzedażą) i dwa komplety kluczyków.

Sprowadzony z Unii Europejskiej samochód powinien zostać poddany przeglądowi technicznemu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Należy także pamiętać o złożeniu w urzędzie celnym właściwym według miejsca zamieszkania deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-U, obliczeniu wartości akcyzy oraz uiszczeniu wskazanego podatku. Podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić, czyli wartość brutto samochodu określona na fakturze lub umowie.

Zakup samochodu z UE – Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przy zakupie pojazdu z UE z WNT mamy do czynienia, gdy spełnione są dodatkowe warunki:

  • nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika lub osoba prawna niebędąca podatnikiem
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie zachodzi natomiast, gdy pojazd został kupiony:

  • na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub komisu poprzez fakturę marżę
  • od osoby prywatnej

Status nabywcy i sprzedawcy jest bez znaczenia wówczas, gdy mamy do czynienia z samochodami, które w rozumieniu ustawy o VAT zaliczane są do nowych środków transportu - przebieg pojazdu nie przekracza 6000 km lub okres jego użytkowania jest krótszy niż 6 miesięcy. Nabycie nowych środków transportu z Unii Europejskiej zawsze będzie kwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zakup samochodu w ramach WNT należy wskazać w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K albo VAT-8 w przypadku przedsiębiorcy zwolnionego z VAT . Termin na zapłatę VAT wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT tego pojazdu.

Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić i obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku
  • wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia

Przy nabyciu pojazdu rozliczanego w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, który ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju, konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT-23 z dołączoną kopią faktury zakupu tego pojazdu oraz dowodem zapłaty podatku.

Po spełnieniu wszystkich formalności i uiszczeniu podatków przedsiębiorca może dokonać rejestracji pojazdu w Polsce.

Rejestracja pojazdu

Przedsiębiorca nabywający samochód z jednego z krajów wspólnoty zobowiązany jest do dokonania rejestracji tego pojazdu w terminie 30 dni, licząc od dnia jego sprowadzenia. Rejestracji dokonujemy w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela.

Kary za brak rejestracji samochodu

1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy nakładające kary na osoby, które nie zgłoszą w urzędzie miasta sprzedaży lub zakupu pojazdu lub nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy w odpowiednim terminie. Wedle nowych przepisów brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju od nowego roku wiąże się z karą pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb Prawa o ruchu drogowym). Sankcje nakładane są przez starostę w formie decyzji administracyjnej.

Data sprowadzenia pojazdu do Polski musi zostać wpisana we wniosku o rejestrację. Jest ona deklarowana przez sprowadzającego i ma to być ten dzień, w którym pojazd zakupiony za granicą dotarł do miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej.

Opinie naszych klientów

37 007
zadowolonych
klientów

BizIn.pl