Propozycja

Jak prawidłowo numerować dokumenty księgowe?

16 marzec 2023, 14:37 Czwartek
Jak prawidłowo numerować dokumenty księgowe? limit_size

Wiele osób prowadzących własną działalność zastanawia się, jak poprawnie numerować dokumenty księgowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić kwestię numeracji dokumentów firmowych.

Numerowanie dowodów księgowych

Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz przechowywania dowodów księgowych określone zostało w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem podatnik zobowiązany jest do zbroszurowania księgi oraz kolejno ponumerowania jej kart. Pierwsza kolumna jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi, a tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

Przepisy odnoszące się do numerowania dowodów księgowych zawarte są również w Ordynacji podatkowej, która podaje, że podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Metody stosowania numeracji

Najczęściej stosowaną przez podatników metodą numerowania dokumentacji jest numeracja roczna. Inną możliwością jest stosowanie numeracji miesięcznej. 

Rozpoczynając numerację dowodów księgowych wraz z początkiem roku podatkowego  lub rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy zacząć od nadania pierwszemu dokumentowi numeru 1, kolejnym dokumentom należy nadawać kolejne numery aż do końca roku podatkowego bądź zakończenia lub zawieszenia działalności, jeśli nastąpiła w trakcie roku.

Przedsiębiorcy często sami decydują o tym, jak ewidencjonować dokumenty firmowe. Należy pamiętać, że prowadzona księga powinna pozwolić na jednoznaczną identyfikację zawartych w niej zdarzeń gospodarczych. Pozycje muszą być numerowane po kolei, tak żeby numery nie powtarzały się.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

45 393
zadowolonych
klientów

BizIn.pl