Propozycja

Jak poprawnie rozliczyć paragon za autostradę w kosztach firmowych?

08 sierpień 2023, 17:27 Wtorek
Jak poprawnie rozliczyć paragon za autostradę w kosztach firmowych? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Prowadząc własną działalność gospodarczą przedsiębiorca może często podróżować płatnymi odcinkami dróg  wykonując obowiązki służbowe. Żeby taki wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów nie wystarczy, że został on poniesiony oraz, że jest związany z działalnością ale konieczne jest jego prawidłowe udokumentowanie. Dowód księgowy w tym wypadku stanowi paragon za autostradę. Wydatki te stanowią koszt działalności i co do zasady nie wymagają potwierdzeń dodatkową fakturą. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy jak rozliczyć opłaty za autostrady. 

Paragon za autostradę – dowód księgowy

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR określa wydatki, dla których wystarczającym dowodem ujęcia ich w podatkowej księdze jest paragon. Do wydatków tych można zaliczyć te związane z zakupem krajowym (materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego) oraz zagranicznym - paliwa i oleje.
Z uwagi na specyfikę dokonywania opłat za autostradę oraz trudności związanych z procesem pozyskania faktury, paragon za autostradę może być podstawą dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako “inny dowód”.

Paragon za autostradę - faktura VAT 

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

  • numer i data wystawienia
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
  • kwotę podatku
  • kwotę należności ogółem.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zagraniczny paragon za autostradę

Zagraniczny paragon za autostradę również akceptowany jest jako dowód poniesienia kosztu. Żeby uniknąć ewentualnych problemów, warto opisać taki paragon wskazując wyjazd, podczas którego był poniesiony wydatek i jego cel. 

Należy pamiętać, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty ujmowane są w walucie polskiej. Poniesioną opłatę za autostradę w walucie obcej należy zatem przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

Warto mieć na uwadze, że zagraniczne paragony za autostradę nie dają podatnikom możliwości odliczenia podatku VAT. Wydatek ujmuje się więc jako koszt w kwocie brutto. Przedsiębiorcy mają jednak możliwość ubiegania się o zwrot opłaconego za granicą podatku od wartości dodanej. Jeżeli wniosek o zwrot zostanie rozpatrzony pomyślnie, przedsiębiorca zwróconą kwotę powinien ująć jako pozostały przychód z działalności. 

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl