Propozycja

Jak anulować paragon fiskalny?

14 październik 2020, 14:50 Środa
Jak anulować paragon fiskalny? limit_size

Skorygowanie błędnie wystawionego paragonu jest możliwe w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak zatem przeprowadzić anulowanie paragonu zawierającego błąd?

Paragon fiskalny – najczęstsze błędy

Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej transakcji na kasie rejestrującej i wystawianie do niej paragonu fiskalnego. Najczęstsze błędy przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą:

 • stawek podatku od towarów i usług
 • daty ewidencji
 • kwoty sprzedaży
 • liczby towarów lub usług

W przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej najbardziej kłopotliwe jest to, że transakcji zapisanej na kasie nie da się wycofać ani poprawić przy pomocy funkcji dostępnych w wykorzystywanym urządzeniu.

Anulowanie paragonu

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej zobowiązani są prowadzić dwie ewidencje:

 • ewidencję zwrotów i reklamacji
 • ewidencję oczywistych pomyłek

Przepisy wskazuj dane, jakie powinny się w nich znaleźć. Obie służą do korygowania sprzedaży ujętej w pamięci urządzenia rejestrującego, jednak druga z nich znajdzie zastosowanie w przypadku ww. błędów. Aby możliwe było anulowanie paragonu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji pomyłek, który obejmuje:

 • wartość brutto i podatek od błędnie zewidencjonowanej sprzedaży
 • krótki opis przyczyny i okoliczności błędu wraz z oryginałem paragonu

Co więcej, do ewidencji, należy dołączyć oryginał anulowanego paragonu, a uprzednio błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie (poprawnie) nabić na kasę fiskalną.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Anulowanie paragonu w nowym JPK_V7

Czynni podatnicy VAT, którzy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują na kasie fiskalnej, zobowiązani są do oznaczania, raportu fiskalnego w nowym pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten, przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących. W takim przypadku, anulowanie paragonu w nowej strukturze pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej również musi zostać oznaczone symbolem RO.

Opinie naszych klientów

45 158
zadowolonych
klientów

BizIn.pl