Promocja

Fakutura uproszczona w JPK_V7

26 październik 2020, 15:02 Poniedziałek
Fakutura uproszczona w JPK_V7 limit_size

Nowa struktura JPK_V7 weszła w życie z dniem 1 października 2020 roku i jest obowiązkowa wobec czynnych podatników VAT. Nowa struktura ma za zadanie uprościć dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze poprzez zastąpienie deklaracji VAT i pliku JPK_VAT jedną strukturą JPK_V7.

Paragon - faktura uproszczona

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku wykazywania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy, gdy transakcja dotyczy przedsiębiorcy, nadało fakturze uproszczonej nowego znaczenia. Zgodnie ze zmianami za fakturę uproszczoną należy uznać paragon fiskalny spełniający warunki wskazane w ustawie o VAT do których należą:

  • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro
  • na paragonie został wskazany NIP nabywcy

Jeśli powyższe warunki łącznie nie zostaną spełnione, otrzymany paragon fiskalny nie stanowi faktury uproszczonej, zatem nabywca, aby ująć koszt i odliczyć podatek VAT, musi wystąpić do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Należy przy tym wskazać, że sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w przypadku, gdy na paragonie został wskazany numer NIP nabywcy. W przeciwnym razie faktura do paragonu nie może zostać wystawiona, a jej wystawienie może skutkować nałożeniem sankcji na sprzedawcę i nabywcę.

Faktura uproszczona w JPK_V7

Zgodnie ze wskazanymi informacjami o tym, czy paragon fiskalny stanowi podstawę ujęcia w KPiR oraz VAT, decyduje zakres wykazanych na nim danych, takich jak NIP nabywcy oraz wartość transakcji poniżej 450 zł/100 euro. W przypadku spełnienia tych warunków paragon uznawany jest za fakturę uproszczoną co oznacza, że powinna zostać wykazana w nowej strukturze pliku JPK_V7 jako osobna pozycja, nie zaś jak to ma miejsce w przypadku paragonów fiskalnych, w wartości zbiorczej na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej.

Powyższe nakłada na podatników obowiązek ujmowania faktur uproszczonych w osobnej ewidencji, tak by wyszczególnić je w rejestrach VAT i pliku JPK_V7. Tym samym zobowiązuje to do zmniejszenia wartości sprzedaży ewidencjonowanej za pośrednictwem kasy fiskalnej o wartość faktur uproszczonych, tak by nie dublować przychodów.

Faktura uproszczona w JPK_V7 - kody GTU

W nowym pliku JPK_V7 podatnicy są zobowiązani m.in. do oznaczania niektórych towarów i usług poprzez nadanie fakturze odpowiedniego kodu GTU. Oznaczenia GTU są stosowane przez sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wrażliwych.

W przypadku gdy faktura uproszczona ewidencjonuje sprzedaż towaru lub usługi objętej obowiązkiem oznaczenia kodu GTU, oprócz wykazania jej osobno w pliku JPK_V7, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych faktur sprzedaży, należy zastosować wobec niej także oznaczenie GTU.

Opinie naszych klientów

40 115
zadowolonych
klientów

BizIn.pl