Propozycja

Faktura VAT marża - najważniejsze informacje

24 wrzesień 2020, 13:40 Czwartek
Faktura VAT marża - najważniejsze informacje limit_size

Faktura VAT marża jest specjalnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Podstawą opodatkowania jest marża od której sprzedawca odprowadza podatek VAT, przy czym nie ma możliwości odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupu.

Faktura VAT marża - charakterystyka

W fakturze VAT marża podstawę opodatkowania stanowi marża, która naliczana jest przez sprzedawcę. Sprzedawca odprowadza podatek od marży jaką naliczył przy sprzedaży nie mając możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie odsprzedawanych towarów.

Kto może wystawiać fakturę VAT marża?

Faktury VAT marża mogą wystawiać jedynie podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Zaliczają się do nich firmy, które świadczą usługi:

 • turystyczne
 • dostawy dzieł sztuki
 • dostawy towarów używanych
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Obowiązkowe elementy faktury 

Faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia
 • datę dokonania sprzedaży
 • kolejny numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę towaru lub usługi, jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 • ogólna kwotę należności (kwota ta powinna być określona cyframi i słownie)
 • odpowiednie oznaczenie faktury.

Odpowiednie oznaczenie faktury oznacza, że powinna ona zawierać odpowiednią adnotację w zależności od rodzaju transakcji: 

 • sprzedaży usług turystycznych powinna posiadać określenie: ”procedura marży dla biur podróży”
 • dostawy towarów używanych - “procedura marży - towary używane”
 • dostawy dzieł sztuki - “procedura marży - dzieła sztuki”
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - “procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

Dodatkowo w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 faktura VAT marża powinna posiadać dodatkowe oznaczenie:

 • MR_UZ - w przypadku sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków
 • MR_T - w przypadku sprzedaży usług turystycznych

Oznaczenie to stosowane jest wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 a więc nie jest obowiązkowym elementem wydruku faktury VAT marża.

Obliczanie VAT od marży

W celu obliczenia podatku VAT obowiązkiem sprzedawcy jest wyliczenie kwoty marży która jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia. W ten sposób powstaje kwota marży brutto, czyli marża netto z podatkiem VAT. Aby obliczyć kwotę podatku VAT, jaki należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego trzeba obliczyć różnicę pomiędzy marżą brutto a marżą netto.

Opinie naszych klientów

41 351
zadowolonych
klientów

BizIn.pl