Promocja

Elektroniczne przekazywanie odpadów

18 luty 2021, 15:07 Czwartek
Elektroniczne przekazywanie odpadów limit_size

Wraz z początkiem 2021 roku ewidencjonowanie odpadów może być zrealizowane tylko drogą elektroniczną za pomocą systemu BDO. W dzisiejszym artykule na Bizin.pl podpowiadamy jak to zrobić. 

Elektroniczne przekazywanie odpadów

W celu przekazania odpadów należy zalogować się do systemu BDO i utworzyć kartę przekazania odpadów oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane dla danego rodzaju odpadów. Najważniejsze elementy tej karty to:

  • kod
  • rodzaj
  • masa odpadu
  • dane firmy, która odbierze odpady.

W kolejnym kroku należy przyjąć kartę przekazania odpadów w systemie BDO przez pracownika firmy, który je przetransportuje. Możliwe jest pobranie potwierdzenia tego działania i jego wydruk. Kierowca musi je posiadać w trakcie transportu odpadów – wystarczy elektroniczny dostęp do potwierdzenia w BDO.

Po dotarciu do miejsca przekazania odpadów ich odbiorca musi zalogować się do systemu BDO i zatwierdzić zgodność informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym. Jeśli dane się nie zgadzają, ma możliwość ich odrzucenia. Na tym etapie przekazywania odpadów elektronicznie dozwolona jest modyfikacja jedynie kodu odpadów oraz ich masa – zgodnie ze wskazówkami przyjmującego.

Gdy wszystkie dane się zgadzają, odbiorca zatwierdza kartę przekazania towarów w systemie BDO, a kierowca oznacza zakończenie zlecenia i następuje prawidłowe ewidencjonowanie odpadów.

Kiedy jest możliwe zastosowanie wersji papierowej

Dokumentacja papierowa jest dopuszczalna, tylko gdy nastąpi awaria systemu teleinformatycznego, w którym znajduje się Baza BDO i niemożliwe jest przekazywanie odpadów elektronicznie. Jednak w ciągu 30 dni od jej ustania należy przenieść dane do systemu.

Za co mogą być nałożone kary 

Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkowe. Niestosowanie jej lub robienie tego nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym jest karane grzywną lub aresztem. Dotyczy to również prowadzenia działalności, która nie posiada koniecznego wpisu do Rejestru BDO. Sytuację, kiedy może zostać nałożona kara grzywny i kara aresztu, przedstawia dokładniej ustawa o odpadach. Wysokość grzywny może wynosić w granicach od 100 złotych do 1 miliona złotych.

Poza wymienionymi karami możliwe jest również nałożenie kary administracyjnej w formie pieniężnej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Może ona wynosić od 5 tysięcy do nawet 1 miliona złotych. Działania, które mogą podlegać takiej karze, są następujące:

  • przewóz odpadów bez wygenerowanego potwierdzenia z BDO;
  • prowadzenie działalności bez koniecznego wpisu do Rejestru BDO;
  • klasyfikacja odpadów niebezpiecznych jako odpady mniej niebezpieczne, np. przez rozcieńczanie ich lub mieszanie różnych odpadów ze sobą w celu zmniejszenia stężenia substancji niebezpiecznej

Opinie naszych klientów

40 114
zadowolonych
klientów

BizIn.pl