Propozycja

Czy wydatki na artykuły spożywcze można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności?

30 listopad 2023, 14:53 Czwartek
Czy wydatki na artykuły spożywcze można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności? limit_size

Przedsiębiorcy często dokonują zakup produktów spożywczych dla użytku pracowników. Jak poprawnie zakwalifikować takie wydatki? Odpowiedź w poniższym artykule Bizin.pl. 

Jaki wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 23 ww. ustawy.

Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie, poniesione wydatki (za wyjątkiem art. 23) pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku powoduje określone skutki podatkowe oraz prawne. Ponadto aby móc zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów, muszą one zostać należycie udokumentowane.

Zakupy spożywcze w kosztach firmy

Trzeba mieć na uwadze, żeby kosztów zakupu produktów spożywczych przeznaczonych dla pracowników lub kontrahentów przyjmowanych w siedzibie firmy, nie pomylić z kosztami reprezentacji. 

Koszty reprezentacji zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów. Jednak zakup produktów spożywczych typu kawa lub herbata na rzecz pracowników, ze względu na brak charakteru okazałości i wystawności, jakimi cechują się koszty reprezentacji, opisanych wyżej wydatków nie powinno się do nich zaliczać.

Przepisy BHP określają, że do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów w ciągu całej zmiany roboczej. Można zatem uznać, że zapewnienie wszystkim pracowników wody i napojów jest obowiązkiem pracodawcy i wydatki z tym związane powinny stanowić koszty uzyskania przychodów.

Jeśli chodzi o wydatki na rzecz klientów to stanowią one zwyczajowy poczęstunek i służą poprawieniu wizerunku firmy. Co za tym idzie, prowadzą one do lepszego postrzegania firmy przez klientów a więc do większego zaufania i wzrostu przychodów. Na tej podstawie mogą one zostać zakwalifikowane do kosztów.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na:

  • zakup wody, herbaty, cukru, mleka i kawy dokonywanych na rzecz pracowników, objętych Regulaminem Pracy i zużywanych przez nich podczas bieżącej pracy,
  • zakup drobnych artykułów spożywczych na poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych,
  • drobny poczęstunek dla kontrahentów i klientów.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl