Propozycja

Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby prywatnej?

26 kwiecień 2023, 17:52 Środa
Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby prywatnej? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej, na wyraźne jej żądanie ma obowiązek wystawienia faktury. Powinność ta występuje jedynie przez okres trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jak wygląda taka faktura oraz jakie dane powinna zawierać? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby fizycznej?

Zakres danych znajdujących się na fakturze która wystawiana jest dla osoby prywatnej jest taka sama jak dla pozostałych faktur. Zgodnie z ustawą o VAT standardowa faktura VAT powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawiania;
 • kolejny numer:
 • nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP);
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa towaru/usługi;
 • miara i ilość sprzedanych towarów/usług;
 • cena jednostkowa netto (bez VAT);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość netto wszystkich sprzedawanych towarów/usług;
 • stawka podatku VAT;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem (wartość brutto).

Sprzedaż na kasie - faktura dla osoby prywatnej

Ewidencjonując sprzedaż na kasie, na rzecz osób prywatnych transakcja ta powinna być nabita na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy klient zwróci się o wystawienie faktury w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, przedsiębiorca musi wystawić fakturę do paragonu. Po tym terminie wystawienie faktury jest dobrowolne. 

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku czynnych podatników VAT wystawiane faktury do paragonu ujmowane są tylko w części ewidencyjnej struktury JPK_V7 z oznaczeniem FP, nie zwiększając kwoty przychodu i podatku VAT należnego. Przychód zaewidencjonowany na kasie należy ująć w pełnej kwocie wynikającej z raportu kasowego.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Numer identyfikacyjny na fakturze dla osoby prywatnej

W przypadku wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nie ma obowiązku umieszczania na nich ani numeru PESEL, ani numeru NIP.

Ustawa o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur nie zawiera oddzielnych przepisów nakazujących umieszczanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom prywatnym. Dlatego też, fakturując sprzedaż towarów lub usług na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorcy nie mają obowiązku podawania jej numeru NIP lub PESEL.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl