Promocja

Co to jest refaktura?

30 styczeń 2020, 14:48 Czwartek
Co to jest refaktura? limit_size

Przedsiębiorca podczas wykonywania usług często ponosi dodatkowe koszty, które chce przenieść na kontrahenta. Do wykazania takiej operacji wystawiana jest tzw. refaktura. 

Co to jest refaktura?

Przepisy nie wyjaśniają szczegółowo pojęcia refaktury. Organy podatkowe posiłkują się art. 8 ust. 2a ustawy o VAT zgodnie z którym, jeżeli podatnik dokona nabycia usługi we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej to uznaje się, że do rozliczenia tej usługi jest zobowiązana osoba ostatecznie z niej korzystająca. W takiej sytuacji podatnik nabywający usługę odsprzedaje ją osobie ostatecznie z niej korzystającej. Zgodnie z tym można uznać, że refaktura jest to dokument wystawiony przez nabywcę usługi w celu jej odsprzedaży na rzecz ostatecznego odbiorcy danej usługi.

Co powinna zawierać refaktura?

Refaktura powinna zawierać wszystkie dane, które wymagane są na zwykłej fakturze i zalicza się do nich m.in.

  • datę wystawienia
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy
  • NIP nabywcy i sprzedawcy
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
  • wartość sprzedaży netto, VAT i brutto

Z opisu zawartego na refakturze musi jasno wynikać, co jest przedmiotem sprzedaży, aby możliwe było przypisanie do niej odpowiedniej stawki VAT.  Dlatego też podatnik, wystawiając refakturę, dla większej dokładności może poprzedzić nazwę refakturowanej usługi adnotacją „refaktura” lub „refaktura usługi [nazwa danej usługi]”.

Refaktura – moment powstania obowiązku podatkowego

Co do zasady za moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach refakturowanych przyjmuje się ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego właściwą dla danej usługi zgodnie z art. 19a ustawy o VAT. Należy przez to rozumieć, że powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT jest zależne od charakteru i przedmiotu usługi, kiedy miała miejsce oraz czy została ona wcześniej opłacona. 

Dodatkowym problemem jest to, jaką stawkę powinien podać podatnik na wystawianej refakturze. Refaktura powinna zostać wystawiona w wartości nienaruszonej, a co za tym idzie, podatnik przy jej wystawianiu powinien zastosować taką samą stawkę VAT, jak na fakturze pierwotnej.

Od wskazanej reguły istnieje jednak pewien wyjątek. Otóż w przypadku refaktury usług świadczonych przez Pocztę Polską, które są zwolnione z podatku VAT, podatnik ma obowiązek opodatkować daną usługę odpowiednią dla niej stawką VAT. 

Refaktura po stronie podatku dochodowego

Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach refakturowanych nie został określony również na gruncie podatku dochodowego. Tak jak w przypadku podatku VAT za moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturze należy przyjąć ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. W przypadku PIT moment ten jest taki sam jak data uzyskania przychodu, czyli zgodnie z ustawą o PIT, jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury 
  • uregulowania należności (jeżeli wystąpiło jako pierwsze)

Opinie naszych klientów

35 293
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

BizIn.pl