Propozycja

Co to jest i kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

25 maj 2021, 14:25 Wtorek
Co to jest i kto może skorzystać z estońskiego CIT-u? limit_size

Estoński CIT wszedł w życie 1 stycznia 2021 i mogą z niego skorzystać mikro, małe oraz średnie spółki kapitałowe. Na czym zatem polega estoński CIT i kto może z niego skorzystać?

Na czym polega estoński CIT?

Estoński system opodatkowania zakłada, że w toku działalności spółki nie opłaca się podatku od bieżących dochodów, a opodatkowanie ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom. Takie rozwiązanie ułatwia prowadzenie działalności, zachęca firmy do reinwestowania wypracowanych zysków i minimalizuje formalności podatkowe.

W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad wdrożeniem tej zasady także w Polsce. Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku ale eksperci oceniają, że nowa formuła opodatkowania nie jest wcale tak prosta i korzystna jak jej estoński pierwowzór. W Polsce estoński CIT obejmuje bowiem 18 nowych artykułów w ustawie o CIT, zawiera konkretne bariery wejścia i dosyć restrykcyjne wymogi, które trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.

Kto może skorzystać?

Estoński CIT w polskim wydaniu jest skierowany do ograniczonej grupy podmiotów. Mogą z niego skorzystać mikro-, małe i średnie spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), których przychody brutto nie przekraczają 100 mln zł i w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto nie mogą one posiadać udziałów w innych podmiotach, muszą wykazywać nakłady inwestycyjne, zatrudniać co najmniej trzy osoby (z wyłączeniem udziałowców), a ich przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Kto korzysta?

Ministerstwo Finansów oszacowało, że koszt wdrożenia tzw. estońskiego CIT-u wyniesie ok. 5 mld zł i skorzysta z niego ok. 200 tys. firm. Jednak w rzeczywistości do tej pory na to rozwiązanie zdecydowało się raptem 337 firm.

Czy warto?

Spółka decydując się na skorzystanie z estońskiego CIT-u zobowiązana jest do kontynuowania tej formy opodatkowania przez co najmniej cztery lata z wyjątkiem początkowego okresu 2021–2024, kiedy co roku może zrezygnować z ryczałtu. W trakcie tego okresu co do zasady niemożliwe jest też przeprowadzanie restrukturyzacji, takich jak połączenia, podziały i niektóre aporty (z nielicznymi wyjątkami). Ponadto, przystępując do estońskiego CIT-u spółka traci prawo do rozliczenia niewykorzystanej straty na standardowych zasadach oraz możliwość korzystania z innych mechanizmów, w tym np. ulgi B+R, IP Box, 9-proc. CIT czy ulgi na złe długi.

Opinie naszych klientów

43 940
zadowolonych
klientów

BizIn.pl