Propozycja

Przenoszenie towaru między magazynami

11 kwiecień 2014, 10:52 Piątek
Przenoszenie towaru między magazynami limit_size

W systemie Bizin przenoszenia towaru między magazynami możliwe jest na dwa sposoby. Pierwsza (preferowana) to wykonanie przeniesienia dokumentem MM - przesunięcie magazynowe. Kolejna to zmiana przypisania do magazynu całej dostawy danego towaru.

Przenoszenie towaru dokumentem MM - przesunięcie magazynowe

Jest to preferowana metoda która pozostawia po sobie ślad w postaci dokumentu MM. Dzięki niej można przenieść jednym dokumentem wiele towarów.

W celu dodania takiego dokumentu przechodzimy w Menu aplikacji do miejsca: Magazyn => Rejestr dokumentów następnie w górnym menu klikamy: dodaj nowy dokument => MM - przesunięcie magazynowe

MM - przesunięcie międzymagazynowe

Następnie w widoku: Dodawnanie nowego dokumentu MM wskazujemy magazyn źródłowy i docelowy oraz wypełniamy resztę pól zgodnie z potrzebą.

Dodawanie nowego dokumentu MM - przesunięcie międzymagazynowe

Po kliknięciu przycisku: Dodaj nowy dokument MM system przechodzi do widoku: Edycja dokumentu: MM - przesunięcie między magazynami w którym możemy wskazać na towar do przeniesienia:

Dodawanie towaru do dokumentu MM

Przeniesienie całej dostawy

Aby przenieść towar należy:

  • wejść do magazynu, z którego będziemy przenosić towar (“Menu/Magazyn” -> “Stany magazynowe”). W przykładzie poniżej będą to segregatory przenoszone z magazynu Głównego na Magazyn w Kielcach 
  • klikamy na wybrany towar

Przenoszenie towarów 1

  • wchodzimy do metryki wybranego towaru i wciskamy przycisk “Edytuj pozycję” 

  • W trybie “Edycja pozycji kosztowej” w polu “magazyn” wybieramy z listy magazyn do którego ma być przeniesiony towar. Po wybraniu magazynu wciskamy przycisk “Zapisz zmiany”.  

Towar został przeniesiony pomiędzy magazynami.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Podsumowanie

Polecamy również zapoznać się z innymi  możliwościami rejestrów magazynowych systemu BizIn:

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl