Propozycja

Obsługa kodów CN w Bizin.pl

10 sierpień 2020, 14:09 Poniedziałek

Bizin.pl został wyposażony w nową funkcjonalność która umożliwia przypisywanie towarom kodów CN (Nomenklatura Scalona).

Co to jest CN?

Nomenklatura scalona (CN) jest klasyfikacją europejską i podstawowym elementem Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikowane są towary w obrocie międzynarodowym, a nadzór nad tym sprawuje Komisja Europejska. Kody CN są ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów opracowanego przez Światową Organizację Celną .

Dodawanie kodu CN dokumentem kosztowym

Kody CN można nadawać towarom podczas prowadzania ich do magazynu dokumentem kosztowym. Żeby to zrobić podczas wystawiania dokumentu w widoku „Nowa pozycja kosztowa” w polu „Kod CN” wpisujemy ośmiocyfrowy kod i wciskamy przycisk "Dodaj i zamknij okno"

Towar zostanie dodany do magazynu z przypisanym kodem CN. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Dodawanie kodu CN do towaru w magazynie

System Bizin.pl daje również możliwość przypisania kodu CN do towarów znajdujących się w magazynie.  Żeby dodać kod CN z bocznego menu wybieramy „Magazyn” -> „Stany magazynowe”. Następnie z listy wybieramy towar któremu chcemy nadać kod CN. 

Po wybraniu towaru w oknie „Metryka produkcji” wciskamy przycisk „Edytuj”

Następnie wciskamy przycisk „Kody: PN, EAN i SN”


W polu „Kod [CN]” wpisujemy ośmiocyfrowy kod i wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”.


Drukowanie kodów CN na fakturze VAT

Jeśli jest podany kod CN w towarze to automatycznie drukuje się on na wystawionej fakturze VAT.

 

Opcję tę można to wyłączyć w konfiguracji podmiotu w zakładce „Oznaczenia towaru” w polu "Prezentuj na dokumencie sprzedaży wpisane kody [CN]".

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl