Propozycja

Jak stworzyć własny rejestr wzorcowych usług?

Tworzenie własnego rejestru usług jest bardzo proste.

Aby to zrobić należy wybrać “Menu/Słowniki” -> "Wzorcowe usługi" -> "Nowa usługa".  


Przy dodawaniu nowych usług określamy:

  • nazwę usługi
  • cenę netto lub brutto
  • podatek
  • jednostkę miar

Wszystkie wprowadzone usługi będziemy mogli w przyszłości również dowolnie edytować. Należy jednak pamiętać, że zmiana nazwy danej usługi będzie skutkowała zmianą w wystawionych już dokumentach. Natomiast edycja ceny nie wpłynie na wartość wystawionych  doku mętów sprzedażowych ale będzie miał wpływ na dochód z danej faktury.


 

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl