Promocja

Seryjna spłata zaległych należności i zobowiązań

System BizIn umożliwia seryjną spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. Żeby to zrobić należy z bocznego menu wybrać „Rejestr kosztów”. Następnie zaznaczamy dokumenty które chcemy opłacić i wciskamy przycisk „Płatności”

System wyświetli komunikat z pytaniem o uzupełnienie danych kontrahentów z białej listy VAT, VIES i GUS. Jeżeli chcemy, aby dane zostały automatycznie uzupełnione wciskamy przycisk „Tak”

W oknie „Kontrola seryjnej spłaty zaległych zobowiązań” możemy ustawić datę spłaty dla wszystkich wyszczególnionych dokumentów lub dla każdego dokumentu osobno. 


Gdy ustawiliśmy datę spłaty, wciskamy przycisk „Zatwierdź”

Wybrane dokumenty zostały opłacone.

Podobnie jak w przypadku zobowiązań BizIn umożliwia kontrolę seryjnej spłaty należności od kontrahentów.  W tym celu przechodzimy do zakładki „Rejestr sprzedaży”, zaznaczamy dokumenty i wciskamy przycisk „Płatności”

System wyświetli komunikat z pytaniem o uzupełnienie danych kontrahentów z białej listy VAT, VIES i GUS. Jeżeli chcemy, aby dane zostały automatycznie uzupełnione wciskamy przycisk „Tak”

W oknie „Kontrola seryjnej spłaty zaległych należności” możemy ustawić datę spłaty dla wszystkich wyszczególnionych dokumentów lub dla każdego dokumentu osobno. 

Gdy ustawiliśmy datę spłaty, wciskamy przycisk „Zatwierdź”.

 

Zaległe należności od kontrahentów zostały wprowadzone.

Opinie naszych klientów

40 114
zadowolonych
klientów

BizIn.pl