Propozycja

Produkcja wyrobów gotowych z półproduktów

Produkcja wyrobów gotowych z półproduktów limit_size

System BizIn umożliwia produkowanie lub inaczej mówiąc kompletowanie wielu towarów znajdujących się na magazynie do jednego gotowego wyrobu. Dzięki tej funkcjonalności bez trudu udaje się zapanować nad wieloma skomplikowanymi procesami jakie występują podczas tworzenia nowego produktu.

Gotowy wyrób może być sprzedawany na dokumencie jako pojedyncza pozycja. Produktom można również przypisywać numery seryjne dzięki czemu szybko możemy znaleźć komu sprzedaliśmy konkretną sztukę lub z jakich komponentów skompletowaliśmy gotowy produkt, który został sprzedany na fakturze.

Daje to niezwykłe możliwość w rozstrzyganiu problemów podczas obsługi gwarancyjnej lub przy odnajdowaniu przyczyn problemów z poszczególnymi egzemplarzami naszych wyrobów.

Gotowe produkty możemy umieszczać w dowolnym z dostępnych magazynów a komponenty wchodzące w ich skład nie są więcej widoczne w systemie. Takie podejście do procesu produkcji umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu uporządkowania stanów magazynowych. Wręcz niemożliwe jest zgubienie towarów podczas kompletacji i późniejszej obsługi gotowego wyrobu.

Od czego zacząć?

Przyjmijmy, że na potrzeby niniejszego artykułu w magazynie półproduktów posiadamy trzy pozycje: Komputer, Monitor i Klawiaturę + mysz, oraz że chcemy z tych półproduktów wytworzyć "Zestaw komputerowy" i umieścić go w magazynie wyrobów gotowych.

Magazyn półproduktów

Dodajemy produkt na magazyn wyrobów gotowych

Jeśli towar z jakiego chcemy wytworzyć gotowy produkt jest już na magazynie, następnym krokiem będzie dodanie wpisu produkcji. W tym celu należy w głównym menu wybrać: Magazyn -> Produkcja a następnie w widoku Nowa produkcja wypełnić odpowiednio niezbędne pola formularza.

Produkcja - nowy produkt

Po kliknięciu w pole Dodaj produkt zostanie umieszczony w wybranym magazynie (w naszym przypadku jest to magazyn WYR_GOTOWE).

Magazyn wyrobów gotowych

W zasadzie to już wystarczy by taki towar sprzedać ale nie mamy jeszcze do niego podpiętych półproduktów, które użyliśmy do jego wytworzenia. W tym celu w widoku edycji produkcji należy kliknąć w przycisk +magazyn (tak samo jak podczas sprzedaży towaru na fakturze) oraz w widoku Wyszukiwarka towarów wskazać wybrane półprodukty użyte do wytworzenia naszego przykładowego zestawu komputerowego.

Dodawanie półproduktów do wyrobu

Kliknięcie przycisku Dodaj właściwie kończy proces. Wyrób gotowy ma wskazane wszystkie półprodukty użyte w trakcie jego wytwarzania. Towar znajduje się w magazynie wyrobów gotowych a półprodukty nie są więcej widoczne na stanie.

Produkcja - gotowy wyrób

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Dodatkowe możliwości

Przypisywanie numerów produktu i numerów seryjnych

W widoku Dane ogólne po kliknięciu w przycisk Numery SN i PN przechodzimy do widoku Identyfikacja pozycji kosztowej (PN, SN). Umożliwia on przypisanie wskazanych numerów do konkretnego wyrobu co dodatkowo ułatwia późniejsze zarządzanie sprzedażą. Dzięki nim możliwe jest również szybkie wyszukiwanie i sprzedawanie towaru przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

Produkcja - identyfikacja numerów PN i SN

Drukowanie dokumentów magazynowych produkcji

Po kliknięciu w przycisk drukuj dostępny w widoku Edycja produkcji mamy możliwość wydrukowania dokumentu na którym umieszczone są informacje o wyrobie gotowym jak i użytych półproduktach.

Produkcja - dokument magazynowy

Dokument ma dwa pola identyfikujące, które nie zostały jeszcze omówione: numer oraz data produkcji. Obie wartości możemy zmieniać w widoku Edycja produkcji klikając w nie.

Produkcja - dodatkowe pola identyfikujące

O ile pierwsza wartość ma znaczenie czysto porządkowe i nie ma wielkiego wpływu na wyprodukowany wyrób tak pole daty ma decydujące znaczenie podczas sporządzania zestawień i remanentów. Od niej zależy kiedy półprodukty zostaną zdjęte z magazynu oraz kiedy pojawi się na stanie gotowy wyrób.

Dodawanie kosztów usług

Obok standardowych przycisków dodawania do wyrobu gotowego, półproduktów z magazynu, można w celach porządkowych dodać pozycję usług ze słownika Wzorcowe usługi np: "Usługa kompletacji i magazynowania" itp. Daje to dodatkowe spojrzenie na całkowitą wartość nakładów koniecznych do wytworzenia wyrobu.

Finanse

Każda produkcja wykonana w systemie BizIn posiada informacje finansowe zestawiające ze sobą planowany przychód oraz koszty wytworzenia. Daje to możliwość pełnej kontroli nad opłacalnością działania. Dodatkowo system oblicza jaka marża została nałożona podczas ustalania ceny.

Produkcja - analiza finansowa

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl