Propozycja

Nota korygująca w BizIn

Nota korygująca jest jedną z metod naprawiania nieprawidłowości powstałych wskutek błędnego wystawienia faktur kosztowych lub korygujących.

Kiedy można wystawić notę korygującą?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą błędy z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy może wystawić notę korygującą. Za pomocą takiego dokumentu możliwe jest skorygowanie takich błędów jak:

 • daty wystawienia
 • numeru faktury
 • danych podatnika i nabywcy
 • sposobu zapłaty
 • terminu płatności

Co musi zawierać nota korygująca? 

Przepisy ustawy o VAT wskazują jakie elementy musi obowiązkowo zawierać nota korygująca. Należą do nich:

 • oznaczenie "NOTA KORYGUJĄCA"
 • kolejny numer oraz datę  wystawienia
 • imiona i nazwiska bądź nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i NIP
 • dane zawarte w poprawianej fakturze (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura),
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz podanie prawidłowej treści
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Czego nie można korygować notą?

Noty korygującej nie można wystawić w przypadku pomyłek dotyczących: 

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

Czy konieczna jest akceptacja noty?

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury, jednakże przepisy jednoznacznie nie określają formy akceptacji not korygujących, co w konsekwencji daje w tym zakresie dowolność. Organy podatkowe dopuszczają nawet milczące wyrażenie akceptacji przez wystawcę faktury.

Nota korygująca w BizIn

System BizIn został wyposażony w funkcjonalność która umożliwia wystawianie not korygujących w dwóch przypadkach:

 • nota korygująca wystawiana przez nabywcę dla dokumentów kosztowych
 • nota korygująca wystawiana w imieniu nabywcy dla dokumentów sprzedażowych

Nota korygująca dla dokumentu kosztowego

Żeby wystawić notę dla dokumentu kosztowego należy przejść do „Rejestru Kosztów” i wybrać dokument dla którego chcemy wystawić notę.

Następnie w widoku "Specyfikacja dokumentu kosztowego" należy wcisnąć przycisk "Powiązania".

W „Kreatorze wystawiania korekty” w polu „Typ” wybieramy nota korygująca i wciskamy przycisk „Wystaw”.

Następnie w oknie „Nota korygująca” możemy wpisać własny numer dokumentu lub zostawić numerację automatyczną oraz wybrać datę jego wystawienia. Poniżej w „Treści korygowanej” wpisujemy treść która została źle podana na fakturze (np. adres), natomiast poprawną treść wpisujemy w polu „Treść prawidłowa”. Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy wydrukować notę wciskając przycisk „Drukuj”

Nota korygująca w imieniu nabywcy dla dokumentów sprzedażowych

Żeby wystawić taką notę należy przejść do „Rejestru Sprzedaży” i wybrać dokument dla którego chcemy wystawić notę.


Będąc w widoku "Specyfikacja dokumentu: Faktura" wciskamy przycisk „Powiązania”.

W „Kreatorze wystawiania dokumentu powiązanego” w polu „Typ” wybieramy nota korygująca i wciskamy przycisk „Wystaw”.

Następnie w oknie „Nota korygująca” możemy wpisać własny numer dokumentu lub zostawić numerację automatyczną oraz wybrać datę jego wystawienia. Poniżej w „Treści korygowanej” wpisujemy treść która została źle podana na fakturze (np. adres), natomiast poprawną treść wpisujemy w polu „Treść prawidłowa”. Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy wydrukować notę wciskając przycisk „Drukuj”

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl