Promocja

Zmiany w prawie podatkowym od 1 maja 2021 roku

14 maj 2021, 14:14 Piątek
Zmiany w prawie podatkowym od 1 maja 2021 roku limit_size

Z dniem 1 maja 2021 roku zaczęło obowiązywać wiele zmian w prawie podatkowym. Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg regulacji ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, ale także ułatwienia dla organów podatkowych. Przegląd wszystkich zmian przedstawiamy w dzisiejszym artykule na Bizin.pl.

Zmiany podatkowe dla cudzoziemców

Zmiany w zakresie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zezwoliły cudzoziemcom na wnioskowanie o numer PESEL dla celów podatkowych. Wprowadzone modyfikacje umożliwiły zagranicznym obywatelom:

  • skorzystanie z preferencji podatkowych
  • dostęp do usługi Twój e-PIT
  • dostęp do e-Deklaracji
  • otrzymanie nadpłaconego podatku dochodowego

Wyższe kary za wykroczenia podatkowe 

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. przyniosły surowsze kary za dopuszczenie się popełnienia wykroczenia skarbowego, m.in:

  • wyższe kary za wykroczenia skarbowe poprzez podniesienie górnej granicy kary grzywny orzekanej w drodze postępowania mandatowego – obecnie wynosi ona 14 000 zł
  • rozszerzenie katalogu czynów zabronionych, które umożliwiło organom podatkowym nakładanie kar grzywny w drodze postępowania mandatowego bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

Zmiany podatkowe dotyczące spisów wyrobów akcyzowych

Zmiany podatkowe dotyczące potwierdzenia spisów akcyzowych wprowadziły uproszczenia dla przedsiębiorców ponieważ od 1 maja  to urzędnicy organów celno-skarbowych będą zajmować się potwierdzeniem spisów wyrobów akcyzowych.

Akcyza na wyroby nowatorskie i e-papierosy 

30 kwietnia upłynął okres, w którym wyroby nowatorskie i e-papierosy były zwolnione z oznaczeń legalizacyjnymi znakami akcyzy. Zmiany podatkowe, które weszły od 1 maja br., zmodyfikowały brzmienie przepisów w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień wyrobów akcyzowych. Obecnie płyny do papierosów oraz wyroby nowatorskie zgodnie z nowelizacją mają być oznaczone znakiem akcyzy.

Zmiany podatkowe w akcyzie

Zmiany podatkowe dokonane w rozporządzeniu o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych ustaw wprowadziły istotne regulacje, które przeciwdziałają szarej strefie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wprowadzone zostały następujące regulacje:

  • wyższe kary za przestępstwa skarbowe w zakresie wyrobów akcyzowych – została poniesiona górna granica kary i obecnie może grozić nawet pozbawienie wolności
  • ograniczenie w zakresie nieprawidłowego opodatkowania sprowadzanych pojazdów, które w wyniku modyfikacji konstrukcyjnych rejestrowane są jako pojazdy ciężarowe celem uniknięcia zapłaty podatku akcyzowego, a także wprowadzenie wymagalności – już przy rejestracji pojazdu – dokumentu poświadczającego zwolnienie z obowiązku akcyzy
  • zmiany w zakresie nadzoru nad decyzjami, które wydawane są przez instytucje Wiążących Informacji Akcyzowych

Opinie naszych klientów

39 703
zadowolonych
klientów

BizIn.pl