Promocja

Jaka kara grozi za fałszowanie faktur?

14 kwiecień 2021, 14:51 Środa
Jaka kara grozi za fałszowanie faktur? limit_size

Przedsiębiorcy w celu zmniejszenia wartości podatku VAT do zapłaty, czasami stosują niedozwolone praktyki jakimi są fałszowanie faktur lub wystawianie fikcyjnych faktur. Od pewnego czasu obowiązują regulacje dzięki którym przedsiębiorcy mogą podlegać karze pozbawienia wolności nawet na okres 25 lat za uszczuplanie wartości zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. 

Kary za użycie bądź wystawianie fałszywych faktur

Zgodnie z art. 270a kodeksu karnego, sankcje mogą zostać nałożone na przedsiębiorców, którzy użyli jako autentycznej, fakturę przez nich podrobioną, przerobioną lub poświadczającą nieprawdę. W sytuacji gdy taka faktura zostanie wykazana w rejestrze VAT, na podstawie którego określana jest wartość zobowiązania podatkowego lub kwota podlegająca do zwrotu, wynikająca ze złożonych deklaracji, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pozbawienia wolności. Wysokość sankcji uzależniona jest od kwoty fałszywej faktury.

W myśl art. 271a Kodeksu karnego, w sytuacji gdy przedsiębiorca wystawi fałszywą fakturę, skutkiem czego będzie zaniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub działanie to będzie miało wpływ na zwiększenie kwoty nadpłaty podatku, wynikającej ze złożonej deklaracji – podlega on karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zarówno w sytuacji gdy przedsiębiorca używa jako autentyczną, podrobioną lub przerobioną fakturę oraz jeżeli wystawia fałszywą fakturę, przedsiębiorca może podlegać karze pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Sankcja ta może zostać nałożona jeżeli wartość fałszywej faktury przekracza 10 mln. zł.

Faktura wystawiona przez pomyłkę, a kara za oszustwo 

Zawierając transakcje z innymi podmiotami, przedsiębiorcy mogą nieświadomie stać się ofiarą oszustów podatkowych. Może również wystąpić jedna z częstszych sytuacji, w których przedsiębiorca omyłkowo wystawi fakturę.  Należy podkreślić, że przedsiębiorcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dopiero w momencie udowodnienia ich celowego działania. W związku z tym podatnicy, którzy wystawili fakturę przez pomyłkę, po dopełnieniu odpowiednich czynności nie muszą obawiać się, że zostanie na nich nałożona kara pozbawienia wolności. Celowość działania przedsiębiorcy może zostać potwierdzona poprzez zeznania świadków, korespondencje e-mail lub inne dokumenty, które stanowią potwierdzenie, że podatnik był świadomy nieprawidłowości wystawionej faktury. 

Dlatego też nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca, który otrzymał fakturę od innego podmiotu i ustalając zobowiązanie podatkowe posłużył się fałszywą fakturą, nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej jeżeli nie zostanie udowodnione jego celowe działanie. W momencie samodzielnego wykrycia nieprawidłowości, podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT, wpłacić na konto urzędu zaległość oraz ewentualne odsetki podatkowe, a także złożyć tzw. czynny żal.

Odpowiedzialność karna za wystawianie fałszywych faktur

Przedsiębiorca wystawiający fałszywą fakturę może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jak również karno-skarbowej. Wystawianie fałszywych faktur jest jednoznaczne z przestępstwem karno-skarbowym. Ma to związek z tym, że podatnik świadomie uszczupla wartość podlegającego wpłacie zobowiązania podatkowego. W myśl art. 53 § 14 kodeksu karnego skarbowego, za małą wartość uważa się kwotę która nie przekroczyła, w czasie popełnienia czynu zabronionego, dwustu krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ustawodawca w art. 53 § 15 kodeksu karnego skarbowego wskazał definicję określenia dużej wartości, jest to bowiem kwota, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćset krotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast w czasie popełnienia czynu zabronionego wartość przekracza tysiąc krotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, to w myśl art. 53 § 16 kodeksu karnego skarbowego mamy do czynienia z kwotą o wielkiej wartości. Zgodnie z art. 8 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, jeżeli dany czyn zabroniony podlega karom nałożonych odrębnymi przepisami, zastosowanie ma każdy z tych przepisów. Czytając dalej, art. 8 par. 2 wprowadza ograniczenie, zgodnie z którym wykonaniu podlega tylko najsurowsza z kar. Dodatkowo, jeżeli oprócz kary najsurowszej, czyn zabroniony podlega również karze grzywny z kilku tytułów, może ona zostać nałożona, jednak nie w łącznej wysokości, a jedynie jako najsurowsza z nich.

Opinie naszych klientów

39 302
zadowolonych
klientów

BizIn.pl