Promocja

Nowy JPK_V7 - to warto wiedzieć

15 październik 2020, 14:32 Czwartek
Nowy JPK_V7 - to warto wiedzieć limit_size

Z dniem 1 października 2020 roku wprowadzony został nowy JPK określony strukturą JPK_V7M w przypadku rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Kogo obejmuje nowy JPK?

Składanie do urzędu skarbowego nowej struktury obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pierwszy plik JPK_V7K i JPK_V7M składany jest za październik 2020 w terminie do 25 listopada 2020 roku. Pliki w nowej formie wysyła się wyłącznie elektronicznie. Nowa struktura JPK składa się z dwóch części:

  • deklaracyjnej – zastępującej aktualną deklarację VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres
  • ewidencyjnej – zastępującej dotychczasowy plik JPK_VAT rozszerzony do dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, niezbędne do prawidłowej analizy dokonywanych transakcji przez podatnika

W przypadku JPK_V7M podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”.

Natomiast podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału winni wypełnić następujące elementy w pliku XML: „Nagłówek” (z wyjątkiem elementów: „Kwartał”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału winni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, z tym że „Deklaracja” dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Jak wysyłać nowy JPK_VAT z deklaracją?

Wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją odbywa się wyłącznie elektronicznie. W związku z tym, aby doszło do wysyłki nowego JPK, podatnik musi plik podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE)
  • profilem zaufanym
  • danymi autoryzującymi (tj. kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku, imieniem, nazwiskiem, numerze NIP/pesel oraz datą urodzenia)

Po złożeniu poprawnego pliku JPK podatnik ma możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Resort finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją, wyjaśnia, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, są zobowiązani do comiesięcznego składania pliku JPK. Przy tym za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału podatnicy złożą tylko część ewidencyjną pliku JPK. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK za cały kwartał.

Podsumowując nowy JPK wprowadza ułatwienie dla przedsiębiorców. Podatnik przesyła jeden plik JPK, realizując łącznie dwa obowiązki (dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT). Nie ma co do zasady potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch wysyłek wystarczy JPK_V7M i JPK_V7K. Dzięki temu przedsiębiorca nie składa odrębnie dublujących się informacji i tym samym zmniejsza się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT.

JPK_V7 w Bizin.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w którym wyjaśniamy jak dodawać do dokumentów oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur: "Kody grup towarów i usług w Bizin.pl"

Opinie naszych klientów

38 217
zadowolonych
klientów

BizIn.pl