Promocja

Nowy JPK - wszystko co warto wiedzieć

13 marzec 2020, 13:59 Piątek
Nowy JPK - wszystko co warto wiedzieć limit_size

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku zacznie obowiązywać nowa struktura pliku JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K . Celem jej wprowadzenia jest uproszczenie obowiązków raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument

Zmiany w nowym JPK

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw wprowadzony został nowy plik JPK, który będzie zawierał dwa warianty:

 • JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięczne 
 • JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, zastępując dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i plik JPK_VAT. 

W przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne będą oni składali JPK_V7M, który za każdy miesiąc będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie.

Kto będzie zobowiązany do wysyłki nowego JPK?

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani będą jednie zarejestrowani czynni podatnicy VAT, a termin składania nowego JPK będzie obowiązywał w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 • od 1 kwietnia 2020 roku obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw a dla pozostałych dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 roku obowiązkowo dla wszystkich czynnych podatników VAT

Podatnicy mają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia składania JPK_V7M i JPK_V7K jednakże jeżeli dobrowolnie skorzystają z tej możliwości, nie będą już mogli wrócić do oddzielnego składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i JPK_VAT.

Elementy nowego JPK

Nowa struktura JPK podobnie jak poprzednie, będzie przekazywana do urzędu skarbowego w formacie XML. Elementy, jakie ma zawierać określone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W strukturze nowego JPK podatnicy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT zobowiązani są do wypełniania wszystkich elementów pliku czyli: 

 • Nagłówek
 • Podmiot1
 • Deklaracja
 • SprzedazWiersz
 • SprzedazCtrl
 • ZakupWiersz
 • ZakupCtrl

Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału wypełniają elementy pliku XML dotyczące części ewidencyjnej tj.: 

 • Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl)
 • Podmiot1
 • SprzedazWiersz
 • SprzedazCtrl
 • ZakupWiersz
 • ZakupCtrl

Za trzeci miesiąc kwartału podatnicy muszą już wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, gdzie jest zawarta część Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że element Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą danych za ostatni miesiąc kwartału.

Odpowiednia klasyfikacja sprzedawanych towarów i usług

W nowej strukturze JPK przedmiot sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu.  Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również będą musiały mieć oznaczenie specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK. Oznaczane będą na przykład następujące dokumenty sprzedaży:

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,
 • WEW – dokument wewnętrzny,
 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących oraz transakcje: MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT, IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

Sankcje

Za każdy błąd w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.

Powód prowadzonych zmian 

Połączenie deklaracji VAT i JPK_VAT w jedną strukturę JPK_V7M lub JPK_V7K ma skrócić czas wykonywania czynności kontrolnych, jak również ograniczać ilość kontroli podatkowych. Najważniejszą zaletą wdrożenia zmiany jest automatyczne weryfikowanie rozliczeń VAT, co będzie możliwe do wykonania bez angażowania podatnika, a jego wezwanie będzie konieczne wyłącznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Opinie naszych klientów

39 703
zadowolonych
klientów

BizIn.pl