Promocja

Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020

14 styczeń 2020, 17:53 Wtorek
Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 limit_size

Wraz z początkiem roku weszło w życie wiele zmian, które dotyczą podatników PIT, CIT i VAT. Należą do nich między innymi ułatwienia w zapłacie podatków do urzędu skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy, pomoc w likwidacji opóźnień w płatnościach dla firm dzięki uldze za złe długi w PIT i CIT czy obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w białej liście VAT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany które weszły w życie od stycznia 2020.  

Łatwiejsza zapłata PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT, CIT i VAT muszą być wpłacane do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy. Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy sprawdzić jego numer w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Dzięki temu podatnicy nie muszą już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych. Zmiana oznacza też sprawniejszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co pozwala na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Zmniejszenie zatorów płatniczych firm

Od początku roku podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z ulgi na złe długi. Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze. Ta zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej.
Ułatwienia dla firm w spadku

Korzystną zmianą dla podatników PIT jest także rozwiązanie, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia  przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka.  W tym przypadku będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

Transakcje powyżej 15 000 zł wypłacane wyłącznie na rachunek z białej listy

Od nowego roku podatnicy mają obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT w sytuacji gdy wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Oznacza to, że obowiązek ten nie dotyczy płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit sprzedaży  lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT.


Zapłata na rachunek spoza wykazu spowoduje konsekwencje do których należy brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub zmniejszenie wysokości kosztów w PIT i CIT i odpowiedzialność solidarną w VAT. Podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Nowe regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i kas rejestrujących

Od 1 stycznia 2020 roku konsekwencje w PIT i CIT czyli brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) przy transakcjach powyżej 15 000 zł  będą dotyczyć również sytuacji, kiedy płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, pomimo prawidłowego oznaczenia faktury, czyli napisania na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

 
Od nowego roku wystawienie dla nabywcy  faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył pierwszych grup podatników, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2020 roku

  • obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które są podatnikami CIT, np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe,
  • nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się  i prowadzenia tych procedur,
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co pozwoli m.in. na ulepszenie usługi Twój e-PIT.

Źródło: Ministerstwo Finasów

Opinie naszych klientów

37 007
zadowolonych
klientów

BizIn.pl