Propozycja

Kto musi używać kasy fiskalnej w 2024 roku?

25 kwiecień 2024, 12:54 Czwartek
Kto musi używać kasy fiskalnej w 2024 roku? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami coraz mniej przedsiębiorców może korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Kto zatem musi posiadać kasę fiskalną? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Kto musi posiadać kasę fiskalną w 2024 roku?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. 

Kto może być zwolniony z obowiązku posiadania kasy?
Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania .

Nieprzekroczenie 20 000 zł obrotu – zwolnienie z obowiązku posiadania kasy

Przedsiębiorca nie musi również użytkować kasy fiskalnej wówczas, gdy jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł (jeżeli rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie obecnego roku podatkowego, wówczas obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w obecnym roku podatkowym).

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Sprzedaż wysyłkowa 

Nie zniesione zostało zwolnienie z posiadania kas fiskalnych podatników prowadzących sprzedaż przez internet w systemie wysyłkowym. Zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawca towaru, który otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej 

Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej pewne grupy przedsiębiorców mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej i muszą ewidencjonować obrót na kasie, gdy dokonują m.in.:

 • sprzedaży gazu płynnego,
 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,
 • usług taksówkarskich,
 • sprzedaży silników do napędu pojazdów i motocykli,
 • sprzedaży komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, 
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Moment zakupu kasy fiskalnej

W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kasy fiskalnej, muszą jeszcze przed pierwszą transakcją zainstalować kasę, aby móc prawidłowo wykonywać działalność. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, których jeszcze obejmuje zwolnienie do 20 000 zł, zobowiązani są do zakupu kasy przed upływem dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej kwoty.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl