Propozycja

Kiedy można odliczyć VAT od usług hotelowych lub restauracji?

20 kwiecień 2023, 17:12 Czwartek
Kiedy można odliczyć VAT od usług hotelowych lub restauracji? limit_size

Usługi gastronomiczne i hotelarskie co do zasady nie dają prawa do odliczenia podatku VAT. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwolą podatnikowi na uwzględnienie całej kwoty podatku w rejestrze zakupu VAT. W dzisiejszym artykule Bizin.pl odpowiemy na pytanie w jakiej sytuacji istnieje możliwość odliczenie VAT z faktury za hotel lub restaurację.

W jakiej sytuacji nie można odliczyć podatku VAT za hotel lub restaurację? 

Zgodnie z ustawą o VAT odliczenie podatku od towarów i usług nie przysługuje w przypadku faktur za hotel i gastronomię. W takiej sytuacji podatnik powinien ująć wystawione faktury za usługi noclegowe lub gastronomiczne (w kwocie brutto) w kosztach uzyskania przychodu. 

Prawo do odliczenia VAT – usługi kompleksowe 

Jeżeli usługa gastronomiczna lub noclegowa jest ściśle związana ze świadczoną przez przedsiębiorcę inną usługą, a na fakturze widnieje jedynie “usługa konferencyjna” lub “usługa szkoleniowa”, odliczenie podatku VAT jest wówczas możliwe. Bardzo istotny jest cel świadczenia - jeśli usługa hotelowa lub gastronomiczna ma jedynie charakter pomocniczy wobec głównej usługi – można wówczas dokonać odliczenia VAT. 

Po uznaniu usługi za świadczenie kompleksowe opodatkowuje się ją stawką VAT odpowiednią dla usługi kompleksowej. Świadczenia pomocnicze podlegają pod stawkę świadczenia głównego.

Należy również odróżnić usługi noclegowe od najmu nieruchomości. W przypadku wydatków związanych z najmem przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia VAT. 

Brak prawa do odliczenia VAT nie obejmuje natomiast usług cateringowych. Do kosztów uzyskania przychodu takie wydatki należy zaliczyć w kwocie netto, natomiast podatek VAT należy wykazać w całości w rejestrze zakupu VAT.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

45 707
zadowolonych
klientów

BizIn.pl