Propozycja

Jak skorygować fakturę VAT z błędną datą?

11 luty 2020, 14:21 Wtorek
Jak skorygować fakturę VAT z błędną datą? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Każdy przedsiębiorca prowadząc swoją działalność gospodarczą, podczas wystawiania faktury VAT, może przez pomyłkę wpisać błędną datę sprzedaży towaru.  Czy możliwe jest skorygowanie takiej faktury i jak można to zrobić?

Czy sprzedawca może skorygować fakturę?

Mechanizmem, który przysługuje sprzedawcy do sprostowania danych w fakturze, jest faktura korygująca. Można wyróżnić dwa rodzaje faktur korygujących:

 • faktura korygująca dane formalne - którą sprzedawca wystawia w przypadku błędów formalnych (błąd w NIP, adresie itp.) i nie jest ona księgowana, a jedynie podpinana do faktury pierwotnej,
 • faktura korygująca pozycje faktury - którą sprzedawca wystawia w przypadku błędów w pozycjach (np. stawki VAT, ceny itp.) i podlega ona księgowaniu w ewidencjach.

Kiedy sprzedawca może wystawić fakturę korygującą?

Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą dane formalne, jeśli błąd dotyczy elementów opisowych faktury (numer faktury, nieprawidłowe daty, adres nabywcy itp). Fakturę korygującą pozycje faktury wystawia się z kolei w szczególności, gdy:

 • udzielono rabatu, co wywołało zmianę ceny
 • udzielone zostały opusty i obniżki cen
 • towary i opakowania zostały zwrócone sprzedawcy
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie, stawce podatku znajdującej się na fakturze
 • zapłata została zwrócona nabywcy w całości lub części
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Kiedy nabywca może skorygować fakturę?

Nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić notę korygującą. Nie może jednak wystawić noty, jeśli pomyłki obejmują:

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ich miarę i ilość
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem

Data sprzedaży ma istotne znaczenie ponieważ określa moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji i rodzi konieczność dokonania korekt w ewidencji – w dacie faktury pierwotnej, gdy faktura korygująca zwiększa podstawę opodatkowania lub w dacie odbioru faktury korygującej – jeśli zmniejsza tę podstawę.

Korekty faktury pod względem daty sprzedaży może dokonać zarówno sprzedawca, jak i nabywca. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, która nie wymaga niczyjej zgody, natomiast nabywca – notę korygującą którą można stosować tylko do niektórych pomyłek, a dla swojej ważności wymaga akceptacji sprzedawcy.

Faktura korygująca w BizIn

O tym jak wystawić fakturę korygującą w systemie BizIn dowiesz się z naszego artykułu "Faktura korygująca".

Nota korygująca w BizIn

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w którym wyjaśniamy jak wystawić notę korygującą w BizIn. 

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl