Propozycja

Czym jest faktura zbiorowa?

01 grudzień 2020, 14:20 Wtorek
Czym jest faktura zbiorowa? limit_size

Każdy przedsiębiorca w momencie wykonania usługi lub sprzedaży na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą zobowiązany jest wystawić fakturę. Czy w sytuacji gdy w jednym miesiącu dochodzi do kilku dostaw towarów lub świadczenia usług dla tego samego kontrahenta może mieć zastosowanie faktura zbiorcza? Czym charakteryzuje się taka? Odpowiedzi na te pytania w dzisiejszym artykule na Bizin.pl.

Czym jest faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza sprzedaży charakteryzuje się tym, że umieszcza się w niej kilka pozycji dotyczących dostaw towarów lub świadczonych usług w obrębie jednego miesiąca dla jednego kontrahenta.  Wystawiając fakturę zbiorczą, należy kierować się ogólnymi zasadami wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Jakie elementy powinna zawierać faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza powinna zawierać te same elementy, co zwykła faktura. Elementy te zawarte są w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT i należą do nich.:

 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • NIP sprzedawcy i nabywcy
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę usługi lub towaru
 • cenę jednostkową bez podatku
 • wartość netto
 • stawkę i kwotę podatku
 • wartość brutto

W sytuacji, gdy podatnik wystawia fakturę zbiorczą, zobowiązany jest umieścić na niej wszystkie daty dokonanych dostaw towarów lub świadczenia usług wykonanych w ciągu miesiąca dla danego kontrahenta. 

Kiedy wystawić fakturę zbiorczą?

Zgodnie z przepisami dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Jeśli w danym miesiącu na rzecz tego samego kontrahenta zostało dokonanych kilka dostaw towarów lub wyświadczonych kilka usług, to możliwe jest wystawienie faktury zbiorczej do 15. dnia miesiąca następnego, zawierając jednak wszystkie daty sprzedaży towarów lub świadczonych usług w ramach tego miesiąca.

Faktura zbiorcza – VAT

Na gruncie ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, chyba że otrzymano wcześniej część lub całość zapłaty. Jednak w przypadku niektórych dostaw towarów lub wykonywanych usług moment powstania przychodu powstaje w momencie wystawienia faktury. Do takich transakcji można zaliczyć m.in.:

 • świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych
 • dostawę energii elektrycznej
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Gdy transakcja nie dotyczy przypadków wyjątkowych, to podatek VAT należy rozliczyć w dacie rzeczywistej dostawy towarów lub świadczonych usług, czyli dla każdej pozycji osobno.

Opinie naszych klientów

41 351
zadowolonych
klientów

BizIn.pl