Promocja

Co to jest UPO?

19 luty 2020, 18:28 Środa
Co to jest UPO? limit_size

W przypadku elektronicznej wysyłki zeznania rocznego przez podatnika najczęściej zadawanym pytaniem, w jaki sposób można potwierdzić, że zeznanie zostało złożone.  Takim potwierdzeniem złożenia PIT w urzędzie jest tzw. UPO.

Co to jest UPO?

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru to plik, który otrzymywany jest od Urzędu Skarbowego po złożeniu deklaracji przez Internet. Jest to oficjalne potwierdzenie pomyślnego dostarczenia do Urzędu Skarbowego  formularza w formie elektronicznej.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT

Obowiązek złożenia zeznania rocznego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Statusy wysłanych deklaracji PIT

UPO nadawany jest wyłącznie drukowi, który uzyska status 200 co oznacza, że dokument został prawidłowo złożony. Wszystkie inne komunikaty świadczą o tym, że:

 • 100 - błędny komunikat SOAP
 • 101 - proszę o ponowne przesłanie dokumentu
 • 102 - proszę o ponownie przesłanie żądania UPO
 • 300 - brak dokumentu
 • 301 - dokument w trakcie przetwarzania
 • 302 - dokument wstępnie przetworzony
 • 303 - dokument w trakcie weryfikacji podpisu
 • 400 - przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
 • 408 - dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
 • 409 - dokument zawiera niewłaściwą liczbę i/lub rodzaj elementów
 • 410 - złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą
 • 413 - dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

Data uzyskania UPO stanowi potwierdzenie daty złożenia deklaracji, ale również faktu, że deklaracja dotarła do organu podatkowego i faktycznie została złożona. Numer UPO powinno się przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego z danej deklaracji czyli 5 lat.

Opinie naszych klientów

37 672
zadowolonych
klientów

BizIn.pl