Propozycja

Z końcem grudnia przedawnią się niezapłacone faktury z 2020 r. Można temu zaradzić

08 listopad 2022, 16:50 Wtorek
Z końcem grudnia przedawnią się niezapłacone faktury z 2020 r. Można temu zaradzić limit_size

Sprzedałeś towar lub usługę dwa lata temu i kontrahent do dziś ci nie zapłacił? Już wkrótce, 31 grudnia 2022 r., przedawnią się niezapłacone faktury wystawione w 2020 r.,  dotyczące np. umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Możesz jednak przerwać bieg przedawnienia, jeśli już teraz zlecisz windykację polubowną. To ostatni dzwonek, aby należne pieniądze nie przepadły.

Należy pamiętać, że wyjątkiem jest m.in. branża transportowa, gdzie okres przedawnienia wynosi rok. Ale jeśli usługa dotyczyła przewozów międzynarodowych, czas trochę się wydłuża – do roku i trzech miesięcy.

Co druga firma zablokowana

Ostatnie dostępne dane GUS pokazują, że w 2020 r. małe i średnie firmy wystawiły faktury na 2,6 bln zł. W badaniu „Audyt windykacyjny”, zrealizowanym na początku 2022 r. przez IMAS International na zlecenie Kaczmarski Inkasso, przedstawiciele prawie 60 proc. z nich deklarowali, że część faktur jest płacona przez klientów z opóźnieniem. Teraz na dotychczasowe problemy z płatnościami nakłada się niepewność gospodarcza spowodowana inflacją, rosnącymi cenami prądu, gazu i paliw oraz wojną na Ukrainie. Blisko 30 procent ankietowanych firm wskazało, że wartość nieopłaconych faktur była wyższa niż jedna piąta całej sprzedaży. Z tego w przypadku 6 procent przedsiębiorstw nieuregulowane faktury stanowiły ponad 40 procent przychodów. Tak duża kwota przeterminowanych należności nie tylko szkodzi gospodarce, ale paraliżuje funkcjonowanie biznesu. Badania przeprowadzone w 2022 r. wśród przedsiębiorców, pokazały, że opóźnienia w płatnościach uniemożliwiają rozwój co drugiej firmy w Polsce, a najmocniej dotykają najmniejsze działalności.

Miliardy złotych mogą nie wrócić na firmowe konta

Biorąc pod uwagę dane GUS i wnioski z badania Kaczmarski Inkasso szacunkowa wartość faktur, które pozostaną nieopłacone, może wynieść od kilku do nawet kilkunastu miliardów złotych. Przedsiębiorcy powinni więc być świadomi, że aby odzyskać pieniądze za sprzedany towar czy usługi zrealizowane w 2020 r., powinni już teraz podjąć odpowiednie działania. Mogą rozważyć skierowanie sprawy do sądu, co przerwie bieg przedawnienia, ale wiąże się to z kosztami i czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie. Alternatywą jest przekazanie faktur do windykacji polubownej.

Samo skierowanie dokumentów sprzedażowych do firmy windykacyjnej nie spowoduje jednak zablokowania przedawnienia. Konieczne jest jeszcze zawarcie do 31 grudnia tego roku ugody z dłużnikiem.

 - Czas, który został do końca roku wystarczy, aby negocjatorzy porozumieli się z dłużnikami i zawarli ugodę, która przerwie bieg przedawnienia. Ugoda oznacza kompromis obu stron, ale warto go wypracować, aby odzyskać należne pieniądze. Równolegle tworzymy plan spłaty, który muszą zaakceptować obie strony. Zawsze jest on dostosowany do sytuacji dłużnika i zaaprobowany przez wierzyciela. Dopiero wtedy wdrażamy ugodę w życie – wyjaśnia Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Windykacja polubowna prowadzona przez zewnętrzną firmę skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika - przedsiębiorcę do szybkiej spłaty zobowiązań lub zaproponowanie takiego rozwiązania, które zaakceptuje wierzyciel, np. spłaty należności w ratach. Wierzyciel ponosi koszt windykacji jedynie w przypadku, gdy uda się odzyskać jego pieniądze. Nie obciąża to jego konta, co w jest ważne zwłaszcza w tak niełatwych czasach, jakie dziś mamy.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego  z lipca 2018 r. przesunęła termin przedawnienia długów, związanych z działalnością gospodarczą na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym przypada to przedawnienie. Jeśli więc przedsiębiorca sprzedał towar 20 lipca 2020 r., termin wymagalności zapłaty przypadał 20 sierpnia. W przypadku gdy klient nie uregulował faktury, dług przedawni się z końcem 2022 r.

Artykuł: Jak zlecić windykację w Bizin.pl

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl