Promocja

Rejestr Kasa/Bank

24 wrzesień 2019, 10:15 Wtorek

Rejestr Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na dostęp do informacji na temat finansów firmy, źródeł uzyskiwania przychodów, a także źródeł kosztów, oraz stanu bieżących należności i zobowiązań.

Rozliczenie dokumentów sprzedaży opłaconych gotówką

Żeby rozliczyć dokument sprzedażowy opłacony gotówką należy przejść do „Menu/Firma” => „Kasa/Bank” i wybrać dokument który chcemy rozliczyć.

W oknie „Edycja dowodu płatności” wybieramy opcję „Kasa”, a dalszej kolejności wybieramy datę dokonanej wpłaty oraz możemy dodać opis w polu „Uwagi”.  

W polu „Rozliczenia zapisu” zaznaczamy dokument który chcemy rozliczyć i wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”.

System daje możliwość bezpośredniego wydruku dokumentu KP dla rozliczanego dokumentu.

Dokument został poprawnie rozliczony. 

Rozliczenie dokumentów sprzedaży z formą płatności przelewem bankowym 

Żeby rozliczyć dokument sprzedażowy z formą płatności przelewem przechodzimy do rejestru Kasa/bank i wciskamy „Dodaj nowy zapis”.

W oknie „Dodawanie nowego zapisu Kasowo/Bankowego” w polu „Operacja” wybieramy opcję wpłata, wpisujemy kontrahenta dla którego dokonujemy rozliczenia, wybieramy rachunek bankowy na który została dokonana wpłata oraz kwotę wpłaty i wciskamy przycisk „Zapisz”

Uwaga!

Jeżeli zostanie wybrany rachunek w innej walucie niż dokonana wpłata, system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.   

Następnie w oknie „Edycja dowodu płatności” zaznaczymy dokument który rozliczamy i wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”.

Dokument został poprawnie rozliczony.

 

Rozliczenie dokumentów kosztowych opłaconych gotówką

Rozliczenia dokumentów kosztowych opłaconych gotówką dokonuje się analogicznie jak w przypadku dokumentów sprzedażowych. W polu „Wypłata” wybieramy opcję „Kasa”, podajemy datę dokonania wypłaty oraz zaznaczymy dokument który chcemy rozliczyć i wciskamy przycisk „Zapisz”

System umożliwia wydrukowanie dokumentu KW dla rozliczanych dokumentów kosztowych.

Dokument został poprawnie rozliczony.

Rozliczenie dokumentów kosztowych z formą płatności przelewem 

Rozliczenia dokumentów kosztowych z formą płatności przelewem dokonuje się w podobny sposób jak dokumentów sprzedażowych. Przechodzimy do rejestru kasa/bank i wciskamy „Dodaj nowy zapis”.

W oknie „Dodawanie nowego zapisu Kasowo/Bankowego” wybieramy opcję "Wypłata", wpisujemy kontrahenta dla którego dokonujemy rozliczenia, wybieramy rachunek bankowy i kwotę wypłaty i wciskamy przycisk „Zapisz”.

Również tutaj jeżeli wybierzemy konto dla innej waluty niż dokonana wypłata system poinformuje o tym specjalnym komunikatem. 

Następnie w oknie „Edycja dowodu płatności” zaznaczamy rozliczany dokument i wciskamy przycisk „Zapisz zamiany”

Dokument został poprawnie rozliczony. 

Konwerter płatności częściowych

System Bizin umożliwiaja dokonywanie płatności częściowych dla dokumentów przychodowych oraz kosztowych.

Funkcjonalność ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników, jednakże jeśli posiadasz konto założone przed 16.11.2019 musisz skorzystać z odpowiedniego konwertera płatności dostępnego w systemie. Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku jak uruchomić płatności częściowe.

W pierwszej kolejności należy przejść do panelu „moje konto” => „konfiguracja” i wybrać zakładkę „parametry dodatkowe”. Znajduje się tam informacja o konieczności przeprowadzenia konwersji płatności do nowego formatu. Jeżeli chcemy to zrobić wciskamy przycisk „Konwertuj do nowych płatności”.

W kolejnym kroku ukaże się komunikat informujący o nieodwracalności konwersji oraz o ilości przenoszonych dokumentów. Jeżeli chcemy kontynuować wciskamy przycisk „Tak”.

Zostaniemy poinformowani o prawidłowym zakończeniu procesu informacją o poprawności zmiany parametru. Żeby kontynuować wciskamy przycisk „OK”.

Po przeprowadzonej konwersji w zakładce „Parametry dodatkowe” będzie widoczny komunikat o uruchomieniu mechanizmu płatności częściowych. 

Obsługa płatności częściowych 

Płatności częściowe dokonywane są, gdy odbiorca nie posiada wystarczających środków pieniężnych na rozliczenie faktury w całości lub istnieje spór dotyczący jakiejś pozycji na fakturze. W takiej sytuacji faktura może być rozliczona częściowo poprzez wpłatę części sumy gotówką lub na rachunek bankowy sprzedawcy. 

Więcej informacji o tym jak obsługiwać płatności częściowe znajdziesz w artykule Obsługa płatności częściowych.

Opinie naszych klientów

39 301
zadowolonych
klientów

BizIn.pl