Promocja

Podsumowanie zmian - czerwiec 2019

02 czerwiec 2019, 13:20

Wraz z nadejściem lata BizIn został wyposażony w kilka nowych funkcjonalności usprawniających pracę z systemem. Poniżej prezentujemy pełną listę nowości:

Kopiowanie dokumentów przychodowych

Dodano możliwość kopiowania dokumentów przychodowych zawierających towar z magazynu. Podczas kopiowania towar jest wyszukiwany po numerze PN.

Wybór domyślnej formy płatności

W słowniku "typy płatności" dodano możliwość wskazania domyślnej formy. Jest ona brana pod uwagę np. podczas dodawania kontrahenta z GUS lub bezpośrednio w słowniku kontrahentów poprzez przycisk: "Dodaj nowego kontrahenta".

Nowe dane w prezentowanych na liście dokumentach

Dodano nowy parametr filtrowania w widoku "Rejestr sprzedaży". Parametr: "Widok danych => data sprzedaży". Wybrany filtr prezentuje kolumnę z datą sprzedaży.

Możliwość przypisania do kontrahenta dowolnego numeru

W karcie kontrahenta dodano możliwość podania dowolnego numeru: np nip inny niż VAT => INNY_ID. W niektórych przypadkach konieczne jest podanie identyfikatora klienta, który nie jest NIPEM czy PESELEM.

Seria numeracji dokumentów przychodowych

Dodano funkcjonalność serii numeracyjnych w zależności od przypisanego do dokumentu znacznika, który można teraz podać w widoku: "Wystaw dokument => Nowy dokument sprzedażowy". Funkcjonalność jest dostępna po dodaniu przynajmniej jednego znacznika w słowniku oraz po zaznaczeniu w panelu "Konfiguracja" => Osobna numeracja faktur w zależności od przypisanego znacznika". 

Numery SN na wydruku renamentu

Na wydruku remanentu dodano możliwość prezentacji numerów seryjnych.

Edycja numerów kont bankowych

Wprowadzono możliwość edycji nr kont bankowych pomimo, że były już wcześniej użyte. 

Nowy rodzaj wyszukiwania dokumentów 

Dodana została możliwość wyszukiwarka dokumentów sprzedaży po uwagach i opisie dodatkowym.

Intergracja z BaseLinker.com

System BizIn został zintegrowany z systemem obsługi sprzedaży BaseLinker.com 

Więcej informacji na temat integracji można znaleźć w artykule: Integracja z BaseLinker.com

Opinie naszych klientów

38 211
zadowolonych
klientów

BizIn.pl