Promocja

Nadawanie serii numeracji dokumentów przychodowych

03 czerwiec 2019, 11:47 Poniedziałek

Wraz z ostatnią aktualizacją system BizIn został wyposażony w nową funkcjonalność pozwalającą na nadawanie serii numeracyjnych w dokumentach w zależności od przypisanego do nich znacznika. Funkcjonalność ta jest dostępna po dodaniu przynajmniej jednego znacznika dokumentów w słowniku. Więcej o tym jak dodać znaczniki przeczytasz tutaj.

Jeżeli mamy już dodany znacznik, kolejnym krokiem jest włączenie odpowiedniej opcji konfiguracyjnej. Żeby to zrobić należy wybrać „moje konto” i przejść do okna „konfiguracja”. W zakładce „numeracja” zaznaczamy opcję „Osobna numeracja faktur w zależności od przypisanego znacznika” .

Po aktywowaniu tej opcji przechodzimy do wystawienia faktury VAT. Wybieramy „Sprzedaż/wystaw dokument” => „faktura” i dodajemy kontrahenta. Po wyborze wszystkich szczegółów dotyczących terminów i płatności w polu „Dane uzupełniające” należy zaznaczyć dodany wcześniej znacznik dokumentu i wciskamy przycisk „Dodaj”.

W widoku „Edycja dokumentu: Faktura” w zakładce „Główne” wyświetlony będzie numer dokumentu zawierający wybrane oznaczenie oraz numer faktury. Po dodaniu pozycji z magazynu wcisnąć przycisk „Zakończ edycję”.


Od tej pory wystawiona faktura dla danego kontrahenta będzie widniała w rejestrze sprzedaży z nadanym jej oznaczeniem oraz numerem.


Wystawiając kolejną fakturę dla tego kontrahenta z tym samym znacznikiem, faktura automatycznie oznaczona będzie następującym po sobie numerem np. FV/01-20190600002, FV/01-20190600003 itd.

Przechodząc do "Rejestru sprzedaży" w prosty sposób można filtrować dokumenty zawierające oznaczenia. Wystarczy w polu "Znaczniki" wybrać odpowiedni znacznik dokumentów. 

   

Opinie naszych klientów

38 211
zadowolonych
klientów

BizIn.pl