Promocja

Podsumowanie ostatnich zmian w systemie - kwiecień 2018

14 kwiecień 2018, 08:19 Sobota

Dokumenty sprzedaży

Nowe listy pozycji na dokumentach sprzedaży

Dodany został nowy rodzaj listy pozycji na dokumentach sprzedaży. Wybór następuje w konfiguratorze dostępnym w miejscu: moje konto -> konfiguracja

Wybór typu listy pozycji na dokumentach sprzedaży

Uwaga. Zmiana szablonu ma wpływ jedynie na nowo wystawione dokumenty.

Lista pozycji z rabatem netto

lista pozycji z rabatem brutto

Zmiana wielkości loga na dokumencie sprzedaży

Teraz wielkość loga może być ustawiana w przedziale od 10 do 150 % ustawiając parametr o nazwie: "Wielkość loga na drukowanych dokumentach [%]"

Kody SN i PN na dokumentach

Ustawienie następuje poprzez zmianę parametrów: "Umieszczaj kody PN na dokumencie sprzedaży", "Umieszczaj kody SN na dokumencie sprzedaży", "Umieszczaj kody SN na dokumencie zamówienia"

Obsługa odbiorców w zamówieniach

W zamówieniach można już dodawać oprócz danych zamawiającego dane odbiorcy. Zasady identyczne jak w dokumentach sprzedaży. (link)

Nowe formaty numeracji

Dodano dwa dzienne formaty numeracji: n/dd/mm/rrrr, nnn/dd/mm/rrrr. Zmiana tradycyjnie następuje w konfiguratorze poprzez parametr: "Typ numeracji wystawianych dokumentów"

Nowe numeracje faktur

Zmiana nazwy generowanych przez system plików

Od teraz można zmienić prefix nazwy plików generowanych przez system (standardową wartość "invoice"). Nazwa parametru: "Prefiks nazwy plików drukowanych dokumentów sprzedaży"

Dokumenty zakupu

Korekty dokumentów zakupowych

W praktyce, przedsiębiorcy bardzo często korygują swoje zakupy. Powodem może być zwykła pomyłka, zwrot niesprzedanego towaru lub trudne wcześniej do przewidzenia zdarzenia. Taki dokument ma wpływ na stan magazynowy w czasie oraz może korygować wartość towaru. Więcej na ten temat można przeczytać (tu)

Dodawanie skanów dokumentów

Czasami zachodzi potrzeba skojarzenia skanów dokumentów z kosztem wprowadzonym do systemu. Od teraz wpisanie adresu URL do pola uwag powoduje wyświetlenie na liście dokumentów ikony pobierania po kliknięciu której wywołujemy opisany link

Pobieranie dokumentu skojarzonego

Magazyn

Kopiowanie produkcji - procedury

W firmach produkcyjnych dość często proces produkcji jest powtarzalny. Oznacza to, że na wyprodukowanie jakiegoś asortymentu przypada stała i niezmienna ilość komponentów. Posiadając już wcześniej wprowadzony w systemie towar razem z jego komponentami można go potraktować jako procedurę i wykonać jego kopie.

W tym celu wystarczy odnaleźć wzorcową produkcję i w widoku jej edycji wcisnąć przycisk: "kopiuj"

Produkcja - procedury

Następnie powinno pojawić się okno kreatora

Kreator kopiowania produkcji

Uwaga. Kopiowaniu podlegają wszystkie dane ogólne oraz pozycje wchodzące do produkcji. Towary zdejmowane są z magazynu po numerach produktu (PN) i tylko zgodne z wzorcem zostaną dodane. Oznacza to, że w celu poprawnego działania mechanizmu konieczne jest zaznaczenie w konfiguratorze pomiotu parametru o nazwie: "Umożliwiaj przypisywanie kodów dostawcy towaru [PN]".

Uprawnienia

Dodane zostały nowe możliwości konfigurowania uprawnień dla użytkowników w systemie:

  • Dostęp do dokumentów sprzedaży: tak, nie, tylko swoje, tylko do odczytu
  • Dostęp do zamówień: tak, nie, tylko swoje, tylko do odczytu
  • Dostęp do dokumentów kosztowych: tak, nie, tylko swoje, tylko do odczytu

Oprócz uprawnień dodano zakładkę edycji innych parametrów, w której znajdują się parametry:

  • domyślny znacznik dokumentów
  • domyślny magazyn

Inne funkcje

Analizy i statystyki

Przebudowano funkcjonalność "Analizy i statystyki" oraz dodano nową zakładkę raportów

Raport sprzedaży po kodzie produktu

Wydruk faktur do formatu ZIP

Dodano nową możliwość wydruku zaznaczonych dokumentów sprzedaży do skompresowanego archiwum wszystkich dokumentów w oddzielnych plikach.

faktury do archiwum zip

Opinie naszych klientów

35 910
zadowolonych
klientów

BizIn.pl