Propozycja

Umieszczanie odbiorcy na wydruku faktury

15 styczeń 2014, 19:09 Środa

System BizIn umożliwia prowadzenie oddzielnego rejestru odbiorców towarów lub usług przypisanych do konkretnego kontrahenta. Dzięki tej funkcjonalności, można w prosty sposób umieszczać, oprócz standardowych pól SPRZEDAWCA i NABYWCA, pole ODBIORCA na wydruku dokumentów przychodowych (faktura, rachunek). Służy ono do definiowania np. miejsca odbioru towaru lub usługi w sytuacji, gdy towar został wysłany w inne miejsce niż siedziba kontrahenta.

Aby umieścić odbiorcę na fakturze, wystarczy podczas edycji dokumentu, wybrać z listy w polu "Odbiorca" odpowiedni adres.


Lista domyślnie jest pusta i należy ją wypełnić. Aby to zrobić, należy przejść do zarządzania miejscami odbioru, które znajdują się w karcie każdego kontrahenta: “Kontrahent” -> “Miejsca odbioru”
Dodawanie odbiorcy odbywa się również poprzez wciśnięcie przycisku “+”


Następnie wciskamy przycisk "Dodaj nową lokalizację"

Wypełniamy formularz i wciskamy przycisk “Dodaj odbiorcę”.

Tak dodane miejsce odbioru lub odbiorcy, od razu widoczne jest w formularzu edycji faktury.

Opinie naszych klientów

43 467
zadowolonych
klientów

BizIn.pl