Propozycja

Podsumowanie ostatnich zmian i nowości w systemie - lipiec 2017

07 lipiec 2017, 08:16 Piątek

Waluta w produkcji

W widoku dodawania i edycji produkcji dostępne jest teraz pole określające walutę w jakiej podana jest cena.

Ustalanie waluty w produkcji

Seryjne wysyłanie ponaglenia do zapłaty

W narzędziu "Seryjna korespondencja z Kontrahentem" dodano wybór rodzaju przesłanego dokumentu: "dokument" i "ponaglenie do zapłaty"

Narzędzie dostępne jest w rejestrze sprzedaży, po zaznaczeniu kilku dokumentów i kliknięciu przycisku "wyślij".

Seryjne wysyłanie ponaglenia do zapłaty

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Szybkie przełączanie pomiędzy dokumentami

W widoku "Specyfikacja dokumentu" umieszczony został przełącznik umożliwiający szybkie wybranie następnego lub poprzedniego dokumentu.

następny poprzedni dokument

Większa kontrola nad uprawnieniami pracowników

W widoku "Edycja szczegółowych uprawnień użytkownika" (moje konto -> użytkownicy -> Zmień uprawnienia użytkownika w systemie) udostępnione zostały nowe funkcje umożliwiające jeszcze większą kontrolę nad uprawnieniami pracowników.

Pierwsza z nich umożliwia ukrycie dochodu jaki został wygenerowany przez dokument (przychód minus koszty materiałowe):

prezentuj zarobek

Druga umożliwia prezentacje w systemie tylko dokumentów wystawionych przez siebie:

Dostępn tylko do swoich dokumentów

Nota obciążeniowa

Dodany został nowy typ dokumentu "Nota obciążeniowa". Dostępny jest on wśród standardowych dokumentów w widoku "Nowy dokument sprzedażowy"

Nota obciążeniowa

Ułatwienie w filtrowaniu

W narzędziu filtrowania znalezionych rekordów (w polach wyboru) został zaimplementowany mechanizm odnajdywania pozycji zaczynających się od wpisanego na klawiaturze znaku. 

Maksymalny dostępny rabat

W widoku "Metryka pozycji kosztowej" obok wartości z ceną detaliczną, obliczany jest maksymalny rabat, przy którym nie będziemy stratni sprzedając dany towar.

Maksymalny rabat

Wydruk WZ'ki

Podczas wydruku dokumentu WZ można teraz wybrać czy mają się na dokumencie pojawić obok pozycji towarowych pozycje dodane ze słownika wzorcowych usług oraz dowolne wpisy.

dokument WZ z usługami

Integracji z systemem VIES

Dzięki integracji z serwisem VIES można szybko sprawdzić aktywności numeru VAT nadanego przez państwo członkowskie UE.

Test aktywności w VAT VIES

W celu sprawdzenia czy dany kontrahent posiada aktywny numer VAT UE należy po najechaniu mszą na numer NIP kliknąć w przycisk VIES. Spowoduje to wysłanie zapytania do stron komisji europejskiej a następnie wyświetlenie odpowiedzi.

VAT VIES UE

Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i kosztowych procedura ta wykonuje się automatycznie.

Rejestracja zmian w dokumentach

Każdy użytkownik może podejrzeć historię zmian dokonywanych w dokumencie sprzedaży. Informacje te można wyświetlić klikając w umieszczoną na dole widoku: "Specyfikacja dokumentu" informację o dacie dodania oraz autorze.

Historia zmian w dokumencie

Informacja o wydruku z systemu BizIn

Dla posiadaczy pakietu Premium udostępniona została możliwość ukrycia informacji o pochodzeniu wydruku z systemu BizIn

Informacja o pochodzeniu wydruku

Zamówienie do dokumentu proforma

Czasami istnieje konieczność po wystawieniu i opłaceniu dokumentu proforma zainicjowania całego zamówienia. Od teraz na podstawie dokumentu proforma można w kreatorze dokumentów powiązanych wystawić zamówienie. Umożliwia to między innymi w prosty sposób przejście do zaliczkowania dalszych prac.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl