Promocja

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) w BizIn

14 październik 2019, 10:32 Poniedziałek
Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) w BizIn limit_size

Już od 1 listopada w niektórych branżach zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Jest to kolejny krok  do uszczelniania systemu VAT i zapobiegania oszustwom podatkowym. 

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku faktur dokumentujących dokonane pomiędzy podatnikami transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, faktura powinna być oznaczona zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” – system BizIn jest już na to gotowy! Poniżej prezentujemy jak oznaczyć fakturę zgodnie ze split payment. 

Split payment – konfiguracja systemu

Żeby włączyć funkcjonalność automatycznego umieszczania na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” w pierwszej kolejności przechodzimy do „moje konto” => „konfiguracja”. Następnie w zakładce „Główne parametry podmiotu” w widoku „Wydruki” zaznaczamy opcję „Domyślnie umieszczaj informację Mechanizm Podzielonej Płatności"


 

Od tej pory każda wystawiona faktura będzie oznaczona podpisem „mechanizm podzielonej płatności”.


System BizIn daje również możliwość oznaczenia faktury oznaczeniem mechanizmu podzielonej płatności bezpośrednio podczas wystawiania faktury. Aby to zrobić w widoku „Edycja dokumentu: Faktura” w zakładce „Płatności” należy zaznaczyć opcję „Mechanizm podz. Płatności”.  

Automatyczne zapytanie o Split Payment 

Podczas wystawiania faktury której wartość przekracza kwotę 15 000 zł, system sam zapyta czy chcemy umieścić na fakturze adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”.


 


Uwaga!

Dodanie adnotacji przez system jest możliwe jedynie, jeżeli odznaczona jest opcja „Domyślnie umieszczaj informację "Mechanizm Podzielonej Płatności" w konfiguracji programu.

Opinie naszych klientów

36 608
zadowolonych
klientów

BizIn.pl