Propozycja

Integracja Bizin.pl z usługą OneDrive

12 styczeń 2021, 08:12 Wtorek
Integracja Bizin.pl z usługą OneDrive limit_size

System Bizin.pl został wyposażony w nową funkcjonalność, która umożliwia integrację z usługą OneDrive. Usługa ta umożliwi bezpieczne przechowywanie wszystkich dokumentów w chmurze. Poniżej opisujemy krok po kroku jak dokonać integracji na swoim koncie z usługą OneDrive. 

Do poprawnego skonfigurowania usługi OneDrive wymagane jest posiadanie konta Microsoft. 

Rejestracja aplikacji w Azure Portal

W pierwszej kolejności przechodzimy na stronę: https://aka.ms/AppRegistrations. Zostaniemy przekierowani na stronę gdzie należy zalogować się przy pomocy konta Microsoft. Celem tego procesu jest uzyskanie identyfikatora app ID do uwierzytelnienia użytkownika w API aplikacji OneDrive.


 

Po poprawnym zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę: 

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade.

Klikamy przycisk „Nowa rejestracja”.

W oknie "Zarejestruj aplikację" wprowadzamy nazwę dla aplikacji: np. BizIn.pl w polu „Obsługiwane typy kont” zaznaczamy opcję: „Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (dowolnym katalogu usługi Azure AD — wielodostępnym) i osobiste konta Microsoft (np. Skype, Xbox)”.

W sekcji ostatniej formularza należy wprowadzić URI przekierowania o treści: /oneDriveCallback.php.


Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk "Rejestruj".


Weryfikacja rejestracji aplikacji

Żeby zweryfikować poprawność dokonanej rejestracji należy wejść na stronę: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade.

Następnie logujemy się do aplikacji kontem Microsoft i sprawdzamy czy aplikacja została dodana.


W wierszu aplikacji odszukaj kolumnę "Identyfikator aplikacji (klienta)" i zapisz go na potrzeby konfiguracji zabezpieczeń dostępu do twojego dysku OneDrive z aplikacji Bizin.  Identyfikator powinien mieć następującą postać: d2825c2e-51bf-45cf-9eb3-a38e9db32cc9. Po zapisaniu danych kliknij na wiersz z nazwą aplikacji i przejdź do strony konfiguracji aplikacji Bizin.pl.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Tworzenie tajnego klucza klienta

Tajny klucz klienta to ciąg znaków, którego aplikacja używa aby potwierdzić swoją tożsamość podczas żądania tokenu. Może być również określany jako hasło aplikacji.

W menu "Zarządzaj" z kliknij element menu "Certyfikaty i klucze tajne".


W sekcji "Klucze tajne klienta" dodaj "Nowy klucz tajny klienta".


Wypełnij formularz i kliknij "Dodaj" a nastąpi wygenerowanie tajnego klucza klienta i identyfikatora. 


Zapisz tajny klucz z kolumny "Wartość" ponieważ będzie wymagany do konfiguracji dostępu oraz nie będzie go już można skopiować ponownie bo jego pełna treść w panelu będzie niedostępna, a jedynie pierwsze kilka znaków.

Konfiguracja uprawnień interfejsu API

Uprawnienie interfejsu API jest wymagane aby aplikacja Bizin.pl mogła wykonywać zadania związane z zarządzaniem plikami i katalogami dysku OneDrive. Jednym z częściej wykorzystywanych interfejsów API używanych do komunikacji z usługą One Drive jest API Microsoft Graph.  W kroku tym ustawimy uprawnienie interfejsu do korzystania z usługi One Drive.

W oknie ustawień aplikacji Bizin.pl zdefiniowanej w portalu Microsoft Azure w menu z lewej strony okna wybieramy przycisk "Uprawnienia interfejsu API".

Domyślny zestaw uprawnień interfejsu API umożliwia odczyt danych profilu użytkownika i zdefiniowane jest poprzez uprawnienie User.Read. Aby system BizIn mógł tworzyć katalogi i dodawać nowe pliki do OneDrive wymagane jest ustawienie uprawnienia Files.ReadWrite.


Na stronie z uprawnieniami interfejsu API kliknij przycisk "Dodaj uprawnienie".

Z prawej strony ekranu wyświetli się panel "Żądanie uprawnień interfejsu API" w którym wybieramy interfejs "Microsoft Graph".


Po wybraniu interfejsu API należy wybrać uprawnienie. W sekcji Wybierz uprawnienie w polu tekstowym wpisujemy Files. Pojawią się następujące grupy uprawnień:

Klikamy wiersz z grupą uprawnień Files, wybieramy uprawnienie Files.ReadWrite i klikamy na przycisk "Dodaj uprawnienie".


    
Na liście skonfigurowanych uprawnień powinna znaleźć się nowa pozycja Files.ReadWrite

Konfiguracja zakresu widoczności interfejsu API

Na stronie konfiguracji interfejsu API dla aplikacji Bizin.pl w menu po lewej stronie wybierz element "Uwidocznij interfejs API".


W sekcji "Zakresy zdefiniowane przez ten interfejs API" kliknij przycisk "Dodaj zakres".


 

W bloku "Dodaj zakres" kliknij przycisk "Zapisz i kontynuuj".

W następnym kroku uzupełnij pole "Nazwa zakresu", pole "Nazwa wyświetlana zgody użytkownika" oraz pole "Opis zgody użytkownika" np. Nazwa zakresu: “bizin.one.drive”, Nazwa wyświetlana zgody użytkownika: “Zezwalaj na czytanie i modyfikację zawartości OneDrive”, Opis zgody użytkownika: “Zezwalaj na czytanie i modyfikację zawartości OneDrive”.  

Sprawdź czy stan widoczności zakresu jest ustawiony na "Włączono"

Kliknij przycisk "Dodaj zakres" znajdujący się u dołu sekcji.


Konfiguracja dostępu do API usługi OneDrive

Po zalogowaniu się na swoje konto w Bizin.pl przechodzimy do  "Moje Konto => Konfiguracja => Dodatki" i klikamy przycisk "OneDrive Konfiguracja". Pojawi się okno "Ustawienia usługi OneDrive"

Następny krok to uwierzytelnienie użytkownika w API usługi OneDrive.


W kroku tym następuje przekierowanie do podstrony z formularzem podania danych użytkownika konta Microsoft. Wyświetlanie formularza nastąpi gdy użytkownik nie będzie zalogowany w przeglądarce kontem Microsoft.  

Po uwierzytelnieniu kontem Microsoft nastąpi przekierowanie do formularza akceptacji zgody aplikacji na dostęp do zasobów: dostęp do plików aplikacji OneDrive. Kliknij "Tak" w celu akceptacji przyznania dostępu interfejsowi API do aplikacji OneDrive.   

 

Po akceptacji zgód zostaniesz przekierowany do strony Bizin.pl gdzie na podstawie kodu akceptacji integracji będzie można wygenerować dane dostępowe access token umożliwiający bezpieczny dostęp do API usługi OneDrive.
Po uzyskaniu tokenu zabezpieczającego komunikację z API OneDrive w oknie ustawień usługi otrzymasz komunikat:

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl