Propozycja

Jak poprawnie rozliczać faktury zaliczkowe?

Wystawianie faktury zaliczkowej zostało opisane w artykule: Jak poprawnie wystawiać faktury VAT zaliczka?

Jeśli do zamówienia wystawiliśmy już jedną bądź kilka faktur zaliczkowych, system pomoże nam poprawnie wystawić fakturę VAT, na której będzie ujęte poprawne rozliczenie wystawionych wcześniej zaliczek.

W tym celu wyszukujemy zamówienie które chcemy rozliczyć w “Menu/Zamówienia” -> “Rejestr zamówień”, następnie w oknie "Specyfikacja zamówienia" wciskamy przycisk "powiązania"
 

Następnie w oknie "Kreator wystawiania dokumentu powiązanego" wskazujemy jako typ dokumentu powiązanego “Faktura: rozlicz zaliczki”.

Po wciśnięciu przycisku "Wygeneruj nowy dokument powiązany" automatycznie zostanie wygenerowana faktura VAT rozliczająca zaliczki do wybranego zamówienia. 

Przykładowa faktura rozliczeniowa wystawiona w systemie BizIn.pl 

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl