Nota odsetkowa

Nota odsetkowa jest dokumentem, na podstawie którego żądamy odsetek za spóźnioną zapłatę należnych zobowiązań.

Podstawa prawna

Dochodzenie należnych odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie możliwe jest na mocy artykułu 481 Kodeksu cywilnego.

Art. 481.
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Jak wystawić notę odsetkową w systemie BizIn

Aby wystawić notę odsetkową należy przejść do widoku dokumentu sprzedaży. Następnie kliknąć w przycisk "powiązania" i w oknie "Kreator wystawiania dokumentu powiązanego" wybrać typ nowego dokumentu "nota odsetkowa", ilość dni do zapłaty oraz wysokość oprocentowania zadłużenia.

Po zatwierdzeniu formularza oraz kliknięciu przycisku "Wystaw" system wygeneruje dokument i automatycznie przejdzie do widoku edycji, w którym można dokonać zmian wygenerowanej noty.

Wygenerowany w ten sposób dokument można wysłać do kontrahenta bezpośrednio z systemu klikając przycisk korespondencja -> wyślij dokument

Lub wydrukować do pliku pdf

Opinie
naszych klientów

34 011
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

Kontakt

Dane
kontaktowe
+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta
biuro@bizin.pl - kontakt e-mail
Dane
adresowe
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce
NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
Pomoc
techniczna

Dane osobowe będą przetwarzane przez BizIn Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, ("BizIn.pl"), jedynie w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. W każdej chwili możesz wycofać niniejszą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@bizin.pl.

BizIn.pl