Propozycja

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa jest dokumentem, na podstawie którego żądamy odsetek za spóźnioną zapłatę należnych zobowiązań.

Podstawa prawna

Dochodzenie należnych odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie możliwe jest na mocy artykułu 481 Kodeksu cywilnego.

Art. 481.
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Jak wystawić notę odsetkową w systemie BizIn

Aby wystawić notę odsetkową należy przejść do widoku dokumentu sprzedaży. Następnie kliknąć w przycisk "powiązania" i w oknie "Kreator wystawiania dokumentu powiązanego" wybrać typ nowego dokumentu "nota odsetkowa", ilość dni do zapłaty oraz wysokość oprocentowania zadłużenia.

Po zatwierdzeniu formularza oraz kliknięciu przycisku "Wystaw" system wygeneruje dokument i automatycznie przejdzie do widoku edycji, w którym można dokonać zmian wygenerowanej noty.

Wygenerowany w ten sposób dokument można wysłać do kontrahenta bezpośrednio z systemu klikając przycisk korespondencja -> wyślij dokument

Lub wydrukować do pliku pdf

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl