Promocja

Zeznanie PIT-36L - kto musi składać?

19 grudzień 2019, 14:55 Czwartek
Zeznanie PIT-36L - kto musi składać? limit_size

Do końca kwietnia podatnicy zobowiązani są do rozliczenia z urzędem skarbowym swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły jakikolwiek dochód.

PIT-36L – kto może składać?

Zeznanie roczne PIT-36L składają podatnicy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania swoich dochodów.
Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Zatem 19% stawką opodatkowany jest dochód w wysokości 100 zł, 100 000 zł i więcej. 

Opodatkowanie za pomocą stałej 19-procentowej stawki podatku uniemożliwia jednak skorzystanie z większości ulg, rozliczenia wspólnie z małżonkiem i odliczeń podatkowych. Co ważne, nie uwzględnia się też kwoty zmniejszającej podatek, tak jak w przypadku skali podatkowej.

Wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodów, podatnicy nie mogą również łączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów, co oznacza, że jeżeli podatnik osiąga dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracę, powinien rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach - działalność gospodarczą na zeznaniu rocznym PIT-36L, a dochody ze stosunku pracy na zeznaniu rocznym PIT-37.

Co można odliczyć?

W deklaracji PIT-36L przychód może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania. Poza tym w sporządzonym zeznaniu od dochodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne lub ulgę dla osób osiągających dochody za granicą, czyli z tzw. ulgę abolicyjną. Dodatkowo wybierając jako formę opodatkowania dochodów podatek liniowy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg takich jak:

  • ulga termomodernizacyjna
  • ulga na działalność badawczo - rozwojową
  • wpłaty na IKZE
  • darowizny na cele edukacji zawodowych

Przedsiębiorca może również przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Kiedy i gdzie należy złożyć PIT-36L?

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Jeżeli termin ten przypada w dni ustawowo wolne od pracy, to PIT-36L składa się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Dodatkowo, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, złożenie zeznania rocznego PIT-36L przed dniem 15 lutego następnego roku za miniony rok skutkuje tym, że zeznanie uznawane jest za złożone w dniu 15 lutego. W związku z tym, została zniesiona możliwość nieopłacania zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał lub grudzień danego roku podatkowego przy założeniu, że deklaracja roczna złożona zostanie oraz ewentualny podatek uiszczony do 20 stycznia następnego roku.

Opinie naszych klientów

37 007
zadowolonych
klientów

BizIn.pl